Темата “Каузата – новина или PR” беше част от дискусията “Медии и пари” на 7-мата световна среща на българските медии в Холандия

БДФ I 3.06.2011

На срещата, проведена на 27 май, беше коментирана съществуващата в момента практика българските медии да не цитират имената на компании и фондации – дарители.

В панела участваха: Георги Лозанов (СЕМ), Тодор Бургуджиев (“Екопак”), Нина Мирчева (М-Tel), Зоя Паунова (Астра Зенека) и Красимира Величкова (Български дарителски форум).

Бяха обсъдени възможностите за създаване на нови правила при отразяване на социалните каузи в медиите, както и чуждите практики в това отношение. Изводът, който се наложи, беше че и в момента има дефицит на регулация по отношение на CSR.

Според председателя на СЕМ Георги Лозанов е нужна нова регламентация, която да позволява цитирането на имена на фондации и компании, когато те инвестират в значими обществени каузи при ясна дефиниция на “обществена значимост”.

Представители на български медии в чужбина изразиха недоумение от ситуацията в страната ни и подчертаха че масово в останалите страни от света медиите свободно отразяват практики и проекти на дарители без това да е законова норма.

Leave a Reply