Темата на PR Thursday на 3 декември ще бъде: „Корпоративната социална отговорност: модерното лице на бизнеса“

Заповядайте, за да научите повече: - Какво е КСО и какво е нейното значение за бизнеса? - Каква е добавената стойност на КСО за бизнеса? - Какви са тенденциите за развитие на КСО в рамките на бизнеса у нас? - КСО и успешните световни марки

Leave a Reply