Теодосий Спасов в "Преследващият звуци" – представяне на книга и концерт

Представяне на книгата "Преследващият звуци", посветена на Теодосий Спасов.

Leave a Reply

Теодосий Спасов в "Преследващият звуци" – представяне на книга и концерт

Представяне на книгата "Преследващият звуци", посветена на Теодосий Спасов.

Leave a Reply