Трети Национален Семинар: “УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ В ЕНЕРГЕТИКАТА, ИНФРАСТРУКТУРАТА И СТРОИТЕЛСТВОТО–ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС”, 6-7.12.2010 г.

Включете се в ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР: “УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ В ЕНЕРГЕТИКАТА, ИНФРАСТРУКТУРАТА И СТРОИТЕЛСТВОТО-ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, „ОКОЛНА СРЕДА”, „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”, „ТРАНСПОРТ” И „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ” - 6 и 7 декември, гр. София, х-л “Света София”.

Leave a Reply