Трети Национален Семинар: „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ”

Трети Национален Семинар: “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ. НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ. ПРОМЕНИ В ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ” – 21 и 22 юли 2011 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”.

Leave a Reply