Търговски Мениджър отличен с наградата “Тhe Best of the Best” в света на HP – гост лектор във Варна

Темата на събитието е „Кой е новият компютър в бизнеса днес и как новата пазарна реалност поставя всеки в условия на предприемачество?”, а гост лектор - г-н Петър Горялов – световно признат коуч по лидерство за мениджъри и собственици.

Leave a Reply