Участвайте в онлайн изследване, свързано с „Вътрешно-организационни комуникации в България и политика на Европейския съюз”

PRnew.info БЛОГ  I 2010-07-20

Евелина Христова, докторант по масови комуникации в НБУ, има нужда от помощ за дисертационния си труд на тема „Вътрешно-организационни комуникации в България и политика на Европейския съюз”. Нека всеки, който работи в сферата на PR или HR, да отдели 15-тина минути, за да попълни изследването й. Струва си!

Ето какво ни написа Евелина:

"От особен интерес за мен е да установя как организациите в България осъществяват на практика вътрешно организационните си комуникации. Вашите знания и опит в областта на ПР, човешките ресурси и организационните комуникации в България ще бъдат от много голяма полза за моето изследване.

Вярвам, че избраната от мен тема ще е от голяма полза за специалистите по ПР в България и особено за водещите организации и ПР агенции на българския пазар, тъй като според директива 2002/14/EC за Национално информиране и консултиране всяка организация, в която работят над 50 човека трябва да създаде и поддържа Система за вътрешна комуникация (Internal Communication System). Данните от това проучване ще послужат за основа в създавенето на рамков документ за вътрешна комуникация, който да е адаптиран към особеностите на българския пазар, но да отговаря на международно установените стандарти. Тази рамка за вътрешно организационни комуникации (РВОК) ще има за цел да служи като опорна точка и ще задава минимума от критерии за адекватно и законосъобразно поддържане на комуникациите вътре в организацията и има за цел да бъде многофункционален документ, който да се прилага в разнообразни ситуации и разнородни организации с минимални промени от страна на специалистите по ПР в съответната организация.

Въпросникът има 21 въпроса, разделени в 3 секции. Ако имате нужда от съдействие за попълването на въпросника, моля свържете се с мен на телефон 0899 833 159 или christova_evelina@gbg.bg. Бих искала да Ви уверя, че всички отговори ще бъдат третирани със строга конфиденциалност и Вашето име няма да бъде обявено на нито един етап от работата по този въпросник. Във връзка с това Ви моля да не пишете името си никъде върху въпросника или в полетата за отговори в Интернет базирания въпросник, или в Word документа, изпратен Ви по мейл, за да остане той анонимен.

Поради сроковете, поставени ми за завършване на докторантурата, Ви моля да отговорите възможно най-скоро. Дисертацията, в която ще представя данните от това проучване и техния анализ ще бъде завършена до месец ноември 2010 г., когато ще имате възможност да се запознаете с резултатите и да видите как Вашите отговори са подпомогнали това изследване.

В заключение бих искала да Ви кажа, че това изследване няма да може да бъде осъществено без Вашето участие и Ви благодаря за оказаната подкрепа. Ако по някаква причина не можете да вземете участие в изследването, ще се радвам ако ме уведомите, за да мога да направя съотетните корекции в избраната от мен методология. "

Изследването може да намерите тук: http://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_43pNz6OhlHZJACU

Leave a Reply