Ученици от СПГЕ „Джон Атанасов“ първи у нас имаха възможност да работят с иновативна дигитална лаборатория по природни науки в рамките на експериментален урок по физика

Дигиталната лаборатория е иновативен образователен продукт, който променя начина на преподаване на природни науки в училищата

Leave a Reply