Училище „Уитгифт“ ще посети България

Уитгифт също така ще награди победителя на Международния Конкурс за Немска и Австрийска Музика (M.A.G.I.C.) с пълна стипендия за обучение във Великобритания.

Leave a Reply