Учредително събрание на софийската организация на клуб „1 ноември”

Румен Дечев I 17.06.2011

На 15 юни 2011 г. се проведе учредително събрание на софийската организация на клуб „1 ноември”. На нея присъстваха учредители и гости. Сред тях беше секретарят на клуб „1 ноември” г-н Румен Дечев. Целта на новосформираната софийска организация е да постави на практическа основа идеите на Клуба и да активизира членовете и симпатизантите за тяхната реализация.
Софийската организация приема разработените от клуба програмни тезиси, най-важният момент от които, е идеята за национална революция. Под понятието „национална революция”, учредителите и членовете на софийската организация на клуб „1 ноември” разбират всеобхватни и радикални промени в политическата, икономическата и социалната област. Отвоюването на националния суверенитет е най-важната цел на националната революция.
На второ място, в икономическата част на тезисите, се заявява национализация на стратегически за нашата страна отрасли като телекомуникации, енергетика и енергоразпределение, водоснабдяване и канализация и др. Чрез това, от клуба предвиждат спиране на ограбването на българския народ, продължило през всичките, повече от 20 години, на т.нар. демократичен, а всъщност криминален преход у нас. В тезисите фигурира преразпределение на националното богатство в страната, на базата на справедливостта.
На трето място, отрежда се ключово значение на духовността и ценностите за българското общество. Без укрепване на морала, не е възможна борба срещу основното зло – корупцията, лицемерието, престъпността, малокултурието. Провеждането на независима външна политика, съобразена единствено с интересите на България, както и укрепването на държавността, са други акценти в програмните тезиси на софийската организация на клуб „1 ноември”. В този ред на мисли, се заявява приоритет на сферите на образованието и здравеопазването, като единствена възможност на България за излизане от тежката икономическа и духовна криза.

Евгени Иванов, софийска организация на клуб „1 ноември”

Leave a Reply