Успешно приключи проект на „АБ-Терм“ ООД по ОП „Конкурентоспособност“

Успешно приключи проект на „АБ-Терм“ ООД по ОП „Конкурентоспособност“ на обща стойност 1 170 000 лв. Това е първият проект, успешно изпълнен от предприятието, с финансиране от Европейския съюз. В рамките на проекта компанията получи високотехнологично и иновативно оборудване за обработка на метали.

Leave a Reply