В името на по-чиста и красива България се подписаха Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” и СНЦ “Природа за България”

Общата цел на двете организации и членовете им е да си сътрудничат за опазване на околната среда и възпитаване на ценности сред младите да се грижат за по-чиста природа около нас.

Leave a Reply