В новия брой на списание L`Europeo, посветен на феномена „Театър“:

QM Media I 5.11.2012

Повече или по-малко умни хора обичат да повтарят максимата, „Животът е театър“. Новият брой на L`Europeo не твърди, че е по-умен или по-глупав от тези хора, затова пък има намерението да разкаже за театъра като живот!

Новият брой на списание се нарича „ТО BE OR NOT TO BE” за да погледне на феномена „театър“ така, както никой не е правил досега. Да бъдеш или не, защото това е основополагащият въпрос за театъра като съдба и прокоба; за театъра като непреходна модна икона през последните хилядолетия човешка история; за театъра като борба за свобода и отрицание на пошлостта; за театъра през неговите школи, артисти и социо-културни революции.

Един от водещите акценти в броя е Хамлет – вечното театрално предизвикателство, с което се съизмерва света; актуалната грандиозна премиера на „Хамлет“ в Народен театър „Иван Вазов“ и разговор с неговите създатели – Явор Гърдев, Никола Тороманов-Фичо, Мариус Куркински и др.

Великите Хамлетовци в България и по света.

Шекспировият Театър-Глоуб.

Създателите на театрални вселени – Брехт, Станиславски, Лий Страсбърг, Майерхолд.

Великите зад завесата –Сара Бернар.

Големите театрални скандали и цензурирани пиеси – театърът като свобода.

Антон Павлович Чехов и другите…

Българския възрожденски театър в непозната светлина!

Театърът на Изтока!

Теди Москов – гневен и умен!

Освен това – уникално интервю с Харолд Пинтър.

„Самата алтернатива в монолога „Да бъдеш или не!“ е налудничава алтернатива. Тъй като кой би рекламирал това да не бъдеш? А Хамлет намира основание, възможност в това да се открие спасение. Това е една странно налудничава позиция, която може да бъде отстоявана. Тя изглежда силно негативна, но може да произведе енергия за действие.“ Явор Гърдев, L`Europeo 28

„Тишината, паузата, мълчанието – те са важни! Звукът на тишината казва понякога повече от думите. Не може от сцената само да се говори. Важно е какво се случва с актьора, преди да проговори и след като е свършил да говори. Зрителят иска да го разбере в тишината…“ Харолд Пинтър, L`Europeo 28

„Представям си само затвори и лагери по целия свят. Натам вървят нещата и не знам дали въобще ще има театър. И себе си си представям въдворен по някакъв начин, някъде в някакъв затвор. Огради, кучета може би… войници ни пазят. Но това има и добри страни, защото, ако има театър в лагерите, актьорът няма да се разсейва с разни ангажименти, участия, телевизии…“ Мариус Куркински, L`Europeo 28

„Той крачи безцелно в нощта и пада в преспите. Пенснето му е на точки от разтопени снежинки и фенерите се разтичат пред възпаления му поглед. „Никога повече! И 700 години да живея, няма да дам друга пиеса в театъра“, повтаря си Антон Павлович Чехов. Току-що пред очите му се е провалил театралният му дебют с „Чайка“…“ из „Чехов – вечно младият старец“, L`Europeo 28

„Ще предпочета потна танцьорка с дайре пред скучен Шекспир!
Зрителят – също! Шекспир – също!“ Теди Москов, L`Europeo 28

И още много истории, които да ни напомнят, че всичко е само игра, а DEUS EX MACHINA…  

Leave a Reply