ВСУ „Черноризец Храбър” чества 20 години Академичен форум

Три публични лекции и международна конференция за Черноморския регион съпътстват юбилея на висшето училище.

Leave a Reply