Втора годишна конференция „Интелигентно управление на автопаркове” и Първа годишна конференция „Пазар на горива и услуги”, 17-18.06.2010 г.

Идеята на форумите е да срещнат представители на заинтересованите страни в областта на пазара на горива и услуги и управлението на автопаркове.

Leave a Reply