Втори Национален Семинар “КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ”, 7-8.06.2012 г.

От 7 до 8 юни 2012 г., в гр. София, ще се проведе Втория Национален Семинар на тема: “УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ. ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КРЕДИТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”.

Leave a Reply