Втори Национален Семинар: „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ”

Включете се във ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР: “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ВЕИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” – 12 и 13 май 2011 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”.

Leave a Reply