Второ търговско договаряне за стоки със затруднена пазарна реализация, машини, технологии и ноу-хау TECHNO TRADE 2009 – 2010

Договарянето има за задача да бъдат локализирани и договорена реализацията на стоки със затруднена пазарна реализация, машини, технологии и ноу-хау.

Leave a Reply