Възможности без ограничение с депозит „На разположение“ от ОББ

Продуктът дава възможност на клиентите да избират за какъв срок и в каква валута да спестяват, като им позволява всеки месец да разполагат със своята лихва.

Leave a Reply