Заключителна кръгла маса по проект „Заедно за по-добра интеграция на имигрантите“ ще се проведе на 9 декември в София

Кръгла маса, организирана от Центъра за предприемачество и управленско развитие-България (CEED), ще обобщи резултатите от проекта „Заедно за по-добра интеграция на имигрантите“.

Leave a Reply