Зам. – министър Ивайло Московски откри заседанието на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт”

На форума бе представена, разгледана и гласувана Индикативната годишна работна програма за 2010 г. на оперативната програма.

Leave a Reply