Запознайте се с ”Фермата” – новата рубрика за успешен земеделски бизнес на ENTERPRISE.bg

Списание ENTERPRISE I 2.11.2012

Знаете ли, че ако сте собственици на пасище в защитена зона и ви е забранено да обработвате тази земя, то вие имате право на европейско финансиране за поддръжката й? А наясно ли сте, че имате реалната възможност да превърнете пустеещата си къща на село в печеливш бизнес? Списание ENTERPRISE има амбицията да даде отговор на тези и още много въпроси, свързани с добрите практики и възможности при развиването на земеделско производство и инвестиции в селските райони, в новата си онлайн рубрика ”Фермата” .
В днешно време все повече работещи предприемчиви хора оставят престижната работа в града, за да се преориентират към земеделско производство. Немалко са добрите примери за бивши мениджъри или собственици на бизнес, които успешно развиват биоземеделие, добиват нетрадиционни култури, или се занимават с атрактивен еко и селски туризъм. Факт е, че тези начинания могат да бъдат не само интересни и алтернативни, но и безспорно печеливши.
Същевременно обаче, развиването на земеделска дейност е сериозно предизвикателство, чиито особености и възможности за финансиране не са достатъчно популярни. Причините за това са много – от една страна схемите за финансова помощ по линия на Програмата за развитие на селските райони са усложнени и често зле комуникирани, от друга над земеделския сектор все още тегне лошата репутация на предприсъединителната програма САПАРД, а от трета – бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС за следващите 7 години като цяло е изпълнено с въпросителни.
Ние от ENTERPRISE сме наясно както с възможностите, така и с рисковете на инвестициите в селскостопанска дейност в съвременните условия, най-вече за по-малките земеделци, които трудно могат да се конкурират с крупните играчи. Също така обаче сме уверени, че моментът България да развива интелигентно и устойчиво своя огромен земеделски потенциал отдавна е дошъл. Налице е и предприемческия дух, без който нито един бизнес – независимо дали земеделски или високотехнологичен, не би могъл да просъществува.
Ето защо решихме да развиваме новата си онлайн рубрика ”Фермата”, в която ще ви представяме актуални новини и тенденции, възможности за финансиране по линия на ЕС и различни пазарни инструменти, както и истории от първо лице на успешни фермери и млади земеделски предприемачи. Във фокус, както при всички наши инициативи, ще бъдат добрите практики и полезните бизнес съвети, директно приложими в реални условия. От днес, 1 ноември, можете да следите нашата нова рубрика на http://www.enterprise.bg/category/fermata/

Leave a Reply