Застрахователната компания „Групама“ откри агенция във Варна

www.united-partners.com I 15.07.2014г. 

 

Офисът на „Групама“ във Варна се намира на ул. „Д-р Людвик Заменхоф“ № 16.

До края на годината, компанията планира да отвори още търговски офиса, в следните градове: Пловдив, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново и Благоевград.

Френската застрахователна компания е със 100-годишна история от създаването си до днес, насочена към непрекъснато развитие и адаптация към нововъзникващите икономически предизвикателства, както и към променящите се нужди на своите членове. В същото време, компанията остава лоялна към своето начало в исторически план и като кооперативен застраховател.

Сред основните акценти в услугите на „Групама“ за българските граждани са достъпните цени на застраховките на автомобили от среден клас, важно предимство в този сегмент на българския пазар.

За да изпълнява своята стратегия, „Групама” инвестира преди всичко в човешкия си капитал, като разработва и прилага политика за човешките ресурси, въз основа на ангажираността на служителите и социална отговорност. В компанията работят общо 35 000 служители, от които 27 000 във Франция и 8 000 служители в цял свят.
Историята на “Групама“ в България започва през 2008-ма година, когато Groupama S.A. придобива 100 % от дружеството ДСК Гаранция и става негов едноличен собственик. Двете компании, опериращи на българския пазар – „Групама Застраховане” и „Групама Животозастраховане” са ексклузивен партньор на Банка ДСК, чрез дългосрочно споразумение за продажба на банково застрахователни продукти.

Бъдещата мисия на „Групама“ в България включва амбициозно присъствие на пазара на автомобилното застраховане и политика, съобразена със социално отговорните ценности и ръководните принципи на компанията: достъпност, отговорност и солидарност.

До края на годината „Групама“ ще продължи да развива съществуващите и нови продукти, обърнати към нуждите на клиентите, ще продължи да развива и активното партньорство с ДСК и развитието на собствена си мрежа в България.

За „Групама“:
• N°.8 застраховател във Франция (класиране на FFSA-Gema, юни 2012)
• 13 милиона членове и клиенти
• 35,000 служители
• €6.3 милиарда нетни активи (на ниво Група)
• €14.2 милиарда постъпления
• Положителна нетна печалба в размер на €283 милиона (Финансови резултати на Групата за 2013)

„Групама“ във Франция:
• 80% премиен приход
• N°1 застраховател на селскостопански дейности, общини, домашно имущество, здравеопазване и правна защита
• N°2 автомобилно застраховане, индивидуална защита, всекидневно покритие от злополука
• Международна дейност в 12 страни в Европа (извън Франция), Азия, Африка: Великобритания, Италия, Португалия, Турция, Гърция, Унгария, Румъния, Словакия, България, Китай, Виетнам и Тунис.
Допълнителна информация можете да намерите на: http://www.groupama.bg/

 

Leave a Reply