Радина Ралчева ще говори пред студентите на НБУ за членството в професионална асоциация и за работата в ПР агенция

PRnew.info I 7.10.2016

Радина Ралчева ще говори за индивидуалното членство в професионална асоциация и работата в ПР агенция.

Събитието е част от семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Масови комуникации“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.

Модератор e гл. ас. д-р Евелина Христова, а участници – студенти, преподаватели и гости на департамент „Масови комуникации“.

Оригинална публикация

———-

Повече събития от бизнес секторите PR, Реклама и Маркетинг, може да откриете в Информационния портал EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България: http://EventsPRO.bg/sektor/pr-reklama-marketing/

 

Есенна конференция на Департамент “Масови комуникации” на НБУ: “Какво съдържание генерираме в уеб пространството” ще се проведе на 24 и 25 ноември

Департамент "Масови комуникации" на НБУ организира ЕСЕННА КОНФЕРЕНЦИЯ на 24 и 25 ноември 2011 г. от 10 часа, в заседателната зала на библиотеката, НБУ

НА ТЕМА:

"Какво съдържание генерираме в уеб пространството"

Част от темите включват:

1. Какво съдържание се поднася в социалните медии и ползата от него.

2. В кои от новите медии съдържанието, генерирано от потребителите, е най-осезаемо – блог, микроблог, социални мрежи, форуми, уикита, сайтове за видеообмен?

3. Как потребителското влияние може да се използва за ПР?

4. Анонимността на авторите пречи или помага при споделянето на съдържание?

5. Рекламата в безплатно генерираното съдържание.

6. „За” или „против” нуждата от принадлежност към социалните мрежи.

7. Проблеми с интерпретацията и достоверността на информацията при генерираното от потребителите съдържание.

8. Нови подходи при ПР стратегиите, основани на използването на генерираното от потребители съдържание.

9. Социалните медии – книги за похвали и оплаквания. Как да използваме тези „книги” в професионалната журналистика и ПР?

10. Кой може да бъде лидер на мнение в потребителско обменяното съдържание?

Гост на конференцията – Огнян Младенов – основател на агенция SEOM, специализирана в Search Engine Optimization (SEO) и Social Media Marketing (SMM). Лектор и консултант на много от най-големите събития в IT бранша.

Заявки за участие със заглавие и кратко резюме се приемат до 17 ноември 2011 г. 
на адрес: masscom@nbu.bg

Докладите (до 15 минути) и научните съобщения (до 10 минути) ще бъдат публикувани след конференцията в електронната страница на департамента в сайта на НБУ.

Научен ръководител: проф. Владимир Михайлов, д.н. 
Координатор: Юлиана Кънчева, докторант; e-mail: ykancheva@nbu.bg

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в България:http://www.eventbox.bg/events/2355  

Есенна конференция на Департамент “Масови комуникации” на НБУ: “Какво съдържание генерираме в уеб пространството”

Начало: Четвъртък, 24 Ноември 2011 г. – 10:00 часа
Край: Петък, 25 Ноември 2011 г.
Място: София, НБУ, заседателна зала на библиотеката,
Достъп: Свържете се с организаторите
Организатор: Департамент "Масови комуникации" на Нов български университет
Отворено за медии: Да

Департамент "Масови комуникации" на НБУ организира ЕСЕННА КОНФЕРЕНЦИЯ на 24 и 25 ноември 2011 г. от 10 часа, в заседателната зала на библиотеката, НБУ

НА ТЕМА:

"Какво съдържание генерираме в уеб пространството"

Част от темите включват:

1. Какво съдържание се поднася в социалните медии и ползата от него.

2. В кои от новите медии съдържанието, генерирано от потребителите, е най-осезаемо – блог, микроблог, социални мрежи, форуми, уикита, сайтове за видеообмен?

3. Как потребителското влияние може да се използва за ПР?

4. Анонимността на авторите пречи или помага при споделянето на съдържание?

5. Рекламата в безплатно генерираното съдържание.

6. „За” или „против” нуждата от принадлежност към социалните мрежи.

7. Проблеми с интерпретацията и достоверността на информацията при генерираното от потребителите съдържание.

8. Нови подходи при ПР стратегиите, основани на използването на генерираното от потребители съдържание.

9. Социалните медии – книги за похвали и оплаквания. Как да използваме тези „книги” в професионалната журналистика и ПР?

10. Кой може да бъде лидер на мнение в потребителско обменяното съдържание?

Гост на конференцията – Огнян Младенов – основател на агенция SEOM, специализирана в Search Engine Optimization (SEO) и Social Media Marketing (SMM). Лектор и консултант на много от най-големите събития в IT бранша.

Заявки за участие със заглавие и кратко резюме се приемат до 17 ноември 2011 г.
на адрес: masscom@nbu.bg

Докладите (до 15 минути) и научните съобщения (до 10 минути) ще бъдат публикувани след конференцията в електронната страница на департамента в сайта на НБУ.

Научен ръководител: проф. Владимир Михайлов, д.н.
Координатор: Юлиана Кънчева, докторант; e-mail: ykancheva@nbu.bg

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в България: http://www.eventbox.bg/events/2355 

Лятна школа по връзки с обществеността 2011 ще се проведе в НБУ от 13 до 15 юли

От 13 до 15 юли 2011 в Нов български университет ще се проведе XIII Лятна школа по връзки с обществеността.

iПР в практиката и образованието 
(ПР образование в България – 20 години по-късно) 
13-15.07.2011 
310 зала, І корпус 
Университетският театър, НБУ

Теми: 
Университети и образователни институции 
1. Академични, творчески и практически подходи в образованието по ПР. 
2. Образователният процес като отражение на социалните и технологичните промени. 
3. Съвременното образование – между интерактивността и общуването лице в лице. 
4. Възможен ли е виртуалният университет?

ПР агенциите 
1. Съществува ли ПР общност у нас. 
2. ПР практици, ПР специалисти и ПР организации. 
3. Какви качества и умения искат ПР агенциите от бъдещите си служители. 
4. Какво търсят клиентите от своите ПР агенции.

Бизнесът и образователният процес 
1. Адаптация между изискванията на комуникационният, рекламен и ПР бизнес и „чистата” наука. 
2. Съществува ли противопоставяне на умения и практика срещу знания и диплома. 
3. Сертифицирането – необходимост или лукс. 
4. Тенденции в подготовката на ПР специалистите.

iPR in Practice and Education 
(PR Education in Bulgaria – 20 Years Later) 
July 13-15, 2011 
Lecture Hall 310, Building 1, 
University Theatre, 
NBU

Topics:

Universities and other educational institutions: 
1. Academic, creative and practical approaches to PR education. 
2. Educational process as a reflection of the social and technological change. 
3. Contemporary education – between interactivity and face-to-face communication. 
4. The feasibility of virtual universities.

PR Agencies: 
1. Is there a PR community in Bulgaria? 
2. PR practitioners, PR specialists and PR organisations. 
3. What skills and qualities are PR agencies looking for in potential employees? 
4. What do clients want from their PR agencies?

Business & Education: 
1. Alignment between the requirements of “pure science” and those of communication, advertising and PR business. 
2. Are there signs of confrontation between practical skills and experience and theoretical knowledge and diplomas? 
3. Certification – necessity or luxury? 
4. Trends in Public Relations Training.

http://www.facebook.com/event.php?eid=214922131863170

Програма: http://www.eventbox.bg/getFile.php?file_id=872

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете вEventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1983

Лятна школа по връзки с обществеността 2011

Начало: Сряда, 13 Юли 2011 г. – 09:30 часа
Край: Петък, 15 Юли 2011 г. – 16:00 часа
Място: София, Нов български университет, 310 зала, І корпус, Университетският театър, ул. "Монтевидео" №21
Достъп: Свържете се с организаторите
Организатор: Департамент "Масови комуникации" на НБУ
Отворено за медии: Да

От 13 до 15 юли 2011 в Нов български университет ще се проведе XIII Лятна школа по връзки с обществеността.

iПР в практиката и образованието
(ПР образование в България – 20 години по-късно)
13-15.07.2011
310 зала, І корпус
Университетският театър, НБУ

Теми:
Университети и образователни институции
1. Академични, творчески и практически подходи в образованието по ПР.
2. Образователният процес като отражение на социалните и технологичните промени.
3. Съвременното образование – между интерактивността и общуването лице в лице.
4. Възможен ли е виртуалният университет?

ПР агенциите
1. Съществува ли ПР общност у нас.
2. ПР практици, ПР специалисти и ПР организации.
3. Какви качества и умения искат ПР агенциите от бъдещите си служители.
4. Какво търсят клиентите от своите ПР агенции.

Бизнесът и образователният процес
1. Адаптация между изискванията на комуникационният, рекламен и ПР бизнес и „чистата” наука.
2. Съществува ли противопоставяне на умения и практика срещу знания и диплома.
3. Сертифицирането – необходимост или лукс.
4. Тенденции в подготовката на ПР специалистите.

iPR in Practice and Education
(PR Education in Bulgaria – 20 Years Later)
July 13-15, 2011
Lecture Hall 310, Building 1,
University Theatre,
NBU

Topics:

Universities and other educational institutions:
1. Academic, creative and practical approaches to PR education.
2. Educational process as a reflection of the social and technological change.
3. Contemporary education – between interactivity and face-to-face communication.
4. The feasibility of virtual universities.

PR Agencies:
1. Is there a PR community in Bulgaria?
2. PR practitioners, PR specialists and PR organisations.
3. What skills and qualities are PR agencies looking for in potential employees?
4. What do clients want from their PR agencies?

Business & Education:
1. Alignment between the requirements of “pure science” and those of communication, advertising and PR business.
2. Are there signs of confrontation between practical skills and experience and theoretical knowledge and diplomas?
3. Certification – necessity or luxury?
4. Trends in Public Relations Training.

http://www.facebook.com/event.php?eid=214922131863170

Програма: http://www.eventbox.bg/getFile.php?file_id=872

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1983

Публична лекция на Ясен Гуев на тема: “Колко трудно е да създадеш и запазиш доброто име?” ще се проведе на 15 март

След специална покана от Клуб на журналиста и PR-а и Департамент „Масови комуникации”, Нов български университет Публична лекция на тема: "Колко трудно е да създадеш и запазиш доброто име?" ще изнесе Ясен Гуев, директор "Корпоративна политика" на "Глобул".

Водещ: гл. ас. д-р Росен Стоянов

Дискутант: Андрей Велчев, Председател на Клуб на журналиста и PR-а.

15.03.2011 г., 16.20 часа

Корпус 1 – 210 аудитория "Проф. Константин Кацаров"

За лектора:

Ясен Гуев е директор "Корпоративна политика" на "Глобул".Той отговаря за отделите "Връзки с обществеността", "Вътрешна комуникация" и "Корпоративна социална отговорност" в компанията.

Присъединява към "Глобул" след като през последните години е изпълнявал длъжността директор връзки с обществеността и корпоративни комуникации в ЧЕЗ-България. Преди това Гуев е ръководил връзките с обществеността на БТК,"Евромаркет груп" и "Мак Медиа".

Той има деветгодишен стаж като журналист в БНТ, репортер във вестник "Банкеръ", редактор бизнес и финанси в "Медиапул", водещ на предаването "Бизнеспул" по радио "Нова Европа".

Ясен Гуев е завършил унгарска филология и мениджмънт в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и се е обучавал по програми в САЩ, Австрия и Франция.

http://www.facebook.com/event.php?eid=194738410548786¬if_t=event_name_change

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1531

Публична лекция на Ясен Гуев на тема: “Колко трудно е да създадеш и запазиш доброто име?”

Начало: Вторник, 15 Март 2011 г. – 16:30 часа
Край: Вторник, 15 Март 2011 г. – 19:30 часа
Място: София, НБУ, Корпус 1 – 210 аудитория "Проф. Константин Кацаров"
Достъп: Свободен
Организатор: Клуб на журналиста и PR-а и Департамент „Масови комуникации”, Нов български университет
Отворено за медии: Да

След специална покана от Клуб на журналиста и PR-а и Департамент „Масови комуникации”, Нов български университет Публична лекция на тема: "Колко трудно е да създадеш и запазиш доброто име?" ще изнесе Ясен Гуев, директор "Корпоративна политика" на "Глобул".

Водещ: гл. ас. д-р Росен Стоянов

Дискутант: Андрей Велчев, Председател на Клуб на журналиста и PR-а.

15.03.2011 г., 16.20 часа

Корпус 1 – 210 аудитория "Проф. Константин Кацаров"

За лектора:

Ясен Гуев е директор "Корпоративна политика" на "Глобул".Той отговаря за отделите "Връзки с обществеността", "Вътрешна комуникация" и "Корпоративна социална отговорност" в компанията.

Присъединява към "Глобул" след като през последните години е изпълнявал длъжността директор връзки с обществеността и корпоративни комуникации в ЧЕЗ-България. Преди това Гуев е ръководил връзките с обществеността на БТК,"Евромаркет груп" и "Мак Медиа".

Той има деветгодишен стаж като журналист в БНТ, репортер във вестник "Банкеръ", редактор бизнес и финанси в "Медиапул", водещ на предаването "Бизнеспул" по радио "Нова Европа".

Ясен Гуев е завършил унгарска филология и мениджмънт в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и се е обучавал по програми в САЩ, Австрия и Франция.

http://www.facebook.com/event.php?eid=194738410548786¬if_t=event_name_change

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1531

Красимир Добрев: Тенденциите на 21 век са PR-ът да се случва все повече онлайн

Diploma.bg I Джадала МАРИЯ I 24.01.2011

Красимир Добрев e студент в департамент Масови Комуникации на Нов български университет. Ние от Diploma.bg му пожелаваме успех в обучението и благодарим за интервюто.

Защо реши да участваш в проекта Wikipedia към курса Онлайн пространство и PR?

Тенденциите на 21 век са PR-ът да се случва все повече онлайн. За нас – студентите като бъдещи практици е важно да се адаптираме адекватно и конкурентно в този процес на интерактивност. Проектът WikiPedia насърчава този опит, предоставяйки платформа, върху която да изпробваме уменията за обективно и енциклопедично писане. В PR професията wiki-публикациите са популярни, а тяхното овладяване отрано е предимство за младите кадри. Ето защо не се поколебах да участвам, за което съм благодарен на г-жа Жюстин Томс за съвременните практики, към които ни дава насоки.

Кое беше най-трудното за теб в този проект?

Препятствията при работата ми с WikiPedia бяха свързани главно с навигацията, форматирането и оформлението в системата. Вътрешната комуникация с администраторите също ми се стори тромава. Изчерпателното позоваване и цитиране на достоверни източници се оказа ценен урок. Надявам се статията ми за Интерактивните пъблик рилейшънс да е била четивна, разбираема и най-вече практична за колегите ми. Ще съм доволен, ако успея да я разширя с опита, който получавам.

Как бе приет проектът като цяло от колегите? На какво те/ви научи най-вече? Кое бе най-ценното?

Проектът бе приет спорно от колегите ми. Част от тях допринесоха разширяването на българската Wikipedia с ентусиазма си, част от тях се отнесоха индиферентно.

Като преимущество от проекта смея да посоча, че упражних публичното писане и неутралния маниер на изразяване, изчистен от лична утайка. Като PR професионалисти ежедневно ще се налага да генерираме текстове за различни аудитории, а WikiPedia се явява тест по използване на неконвенционални канали на комуникация.

Любими и най-полезни, от гледна точка на адекватни знания предмети в следването до тук?

Обучението по комуникации в НБУ функционира на изключително професионално и актуално ниво. Преподавателите са действащи практици от медийния живот и публичните комуникации. Не мога да назова курс, който да е бил неадекватен по отношение на знанията. С вдъхновение съм посещавал и посещавам курсовете на преподватели като Толя Стоицова, Десислава Бошнакова, Стоян Стоянов, Росен Стоянов, Божидар Манов, Александър Ангелов, Михаил Мелтев. Радвам се, че преподавателите в департамента са личности и изявени експерти в областта си.

Доколко важна е, според теб, практиката като част от процеса на обучение във висшето образование?

Практиката е изключително ценна. Българските ВУЗ-ове трябва да я насърчават и да отделят средства за нея. Препоръчително е стажовете и лекциите да се адаптират, както се действа по света. Смея да твърдя, че практиката по PR в НБУ еволюира успоредно с теорията, а и самият университет отделя достатъчно финанси за съвременното си развитие.

Знания или диплома?

Качествени знания и престижна диплома. Балансът трябва да е търсен и постиган. Вярвам, че в България шуробаджанащината започва да става ретро и че талантливите ще успеят да се реализират.

Пожеланието ти към бъдещите студенти в НБУ?

Посланието ми към бъдещите студенти е да бъдат любопитни и активни. НБУ е университет, организиран по начин, който предоставя несравними и богати ресурси, стимулирайки индивидуалното развитие на студента. Бих насърчил колегите да използват възможностите на НБУ в плюс на тяхното професионално развитие. Съветвам ги да бъдат онлайн и да използват интернет като помощен инструмент за академични цели. Нека творят и създават, тъй като НБУ е толерантен спрямо новите идеи. Пожелавам им да не пренебрегват извънакдемичните дейности, занимания и призвания, да се забавляват, да бъдат по-социални един спрямо друг и да позволят на тяхната Alma Mater да се превърне в оправдана инвестиция за в бъдеще.

Оригинална публикация

Наталия Йорданова: Знанията са основата без която не можеш да стъпиш уверено в практиката

Diploma.bg I Джадала МАРИЯ I 6.12.2010

Как решихте да организирате подобно сдружение и лесно ли събрахте приятели за него?

Решението дойде почти спонтанно след мое участие в подготовката на събитие през Октомври 2010.
До този момент всички ние от PRaxis имахме горчив опит с търсенето на стажове по специалността. 
На много места се оказа, че дори за неплатен студентски стаж трябва да преминеш през сериозни и често неясни и съмнителни „цедки“. Така се обединихме около идеята да си помогнем сами. Чрез работата ни като PR & Events Support създаваме безценни контакти и придобиваме практически опит. Освен това, служебните и академичните ни ангажименти се съчетават перфектно (като време). Не беше трудно да създадем това сдружение, защото ние сме приятелски кръг от университета. Познаваме се от години. За щастие работим прекрасно като екип. В нашия случай приятелството ни помага, за да сме максимално ефективни.

Участвахте вече в някои събития – кои и какви са впечатленията ви от практиката?

Участвали сме в различни събития. Последното, в което взе участие целият ни екип е Eventex Seminar 2010. 
Създадохме контакти с много хора от бранша. Вече имаме разговори, срещи и реални ангажименти с някои от тях , относно бъдещи съвместни проекти. Умората след приключване на събитието е голяма, но мотивацията и удовлетворението от добре свършената работа са по-силни от всичко.

Трябва ли да има повече практика в Университета, според Вас?

Дали да има повече практики….Ами, да! А, всъщност има ли реални такива? Утвърдена практика е да се предават някакви фиктивни бележки за проведен стаж. Пълна пародия. Това е ясно на всички, но продължава с години… Част от колегите ми имат опит и в държавни и в частни университети. И в двата случая нещата стоят по един и същи начин. Масово завършват хора, които нямат и един ден практика.

Какво липсва на българското висше образование като цяло, според Вас?

Липсва практическа насоченост. Понякога натоварването за студентите е голямо, но не става ясно с каква цел се прави това. Малко следваме принципа: “Залудо работи-залудо не стой!“ Това е може би най-големият проблем на висшето ни образование.

Диплома или знания?

И двете. Аз съм ретро в това отношение и държа на академичното образование. Не смятам, че е излишно (въпреки всичките минуси, има и доста плюсове)! Знанията са основата, без която не можеш да стъпиш уверено в практиката.

Пожеланието ви към българските студенти?

Не бива да се задоволяват със завършването на бакалавърска или магистърска степен. Трябва да са наясно, че образованието е безкраен процес в днешно време. Пожелавам им повече смелост и инициативност! Да не се оставят на течението; да търсят мотивацията вътре в себе си, а не да разчитат на външни фактори като стимул за развитие!

Оригинална публикация

——————–

Повече за Сдружение PRaxis

http://praxis-bg.com/

Сдружение PRaxis бе представено на Eventex Seminar 2010

PRaxis I 29.11.2010

PRaxis е неформална организация на студенти по PR в НБУ и предлага помощ при организация на събития и дейности, свързани с публични комуникации  

29 ноември 2010, София

За посрещането, регистрацията и удобството на гостите на Eventex Seminar 2010 в хотел Експо, София се погрижи неформалното сдружение PRaxis, основано от студенти по PR от НБУ. По време на семинара, който се проведе на 25 и 26 ноември, PRaxis бе за първи път официално представено пред общността на специалистите по PR и организиране на събития в България.

Силвана Миленова от екипа запозна гостите на семинара с идеята зад PRaxis и с услугите, част от портфолиото на сдружението. Екипът на PRaxis предлага цялостно съдействие при организацията на едно събитие – от планирането до реализацията му, както и други услуги в сферата на PR. 

Повече за PRaxis:

Praxis е неформално сдружение на студенти по ПР от НБУ, което е основано през ноември 2010 г. До момента екипът на PRaxis е подпомогнал провеждането на следните събития: Eventex Seminar 2010, пресконференцията на FullCharger България, Шеста дарителска конференция, Втора CRM конференция.

Повече за Eventex Seminar 2010:

Еventex Seminar 2010 е единственият семинар в България за организатори на специални събития. На събитието се представят и дискутират последните тенденции в ивент индустрията, презентират се най-добрите практики в България и света и се предоставя възможност на посетителите да създадат ценни контакти с бъдещи клиенти и партньори.

###

За повече информация:

Наталия Йорданова – координатор на PRaxis

Тел: +359 (885) 300054

Ел. поща: n.yordanova@praxis-bg.com

Силвана Миленова – заместник-координатор на PRaxis

Тел: +359 (895) 849547

Ел. поща: s.milenova@praxis-bg.com

www.praxis-bg.com

ел. поща: mail@praxis-bg.com