M3 College Summer Challenge с Галин Бородинов

M3 College I 2.09.2011

Ефективните взаимоотношения клиент – PR агенция са далеч по-значимият фактор за успеха на една кампания, отколкото тематиката й.
 
Тази седмица въпросите на M3 College Summer Challenge са към Галин Бородинов, основател на агенция PR Point, която тази година получи специална награда от IPRA.
 
1. Вие имате натрупан богат опит на ръководни позиции в PR и рекламни агенции като репортер и редактор както в телевизията, така и в печатни издания. Сега сте управител на собствена PR агенция. Има ли нови предизвикателства в професионален план, които бихте искал да срещнете?
 
Предизвикателствата произтичат от темпото на промените и екипът на PR Point е постоянно с отворени очи за динамиката в медийната и социалната среда. Предизвикателство също е и навлизането в нови ниши на пазара на PR услуги 
 
2. Вашата агенция  PR Point получи специална награда от IPRA. Как приемате това високо признание за Вас, Вашия екип и като цяло за българския PR бизнес?
 
Това, че кампанията ни за разясняване на правата на потребителите беше отличена между 18 други кандидатури от региона, безспорно ни дава самочувствие. Говори и за това, че българският PR бизнес е на най-високо професионално ниво и успешно се интегрира в глобализиращия се пазар на PR услуги. 
 
3. До каква степен заданието на клиента Ви вдъхнови в хода на разработването на тази кампания? Доколко е важен клиентът и самият проект за голям успех на PR стратегията?
 
Когато клиентът е извървял своята част от пътя и е дефинирал ясно целите си, ще получи най-доброто от PR агенцията. В случай на неясно задание при  разработването на стратегията извървяваме заедно пътя по изчистването на детайлите, както и включването на допълнителни идеи и дейности.
 
4. По-трудно ли е да се прави PR на социално значими каузи, отколкото с търговски цели?
 
Не бих казал, че е по-трудно или по-лесно. Ефективните взаимоотношения клиент – PR агенция са далеч по-значимият фактор за успеха на една кампания, отколкото тематиката й.
 
5. Какво мислите за навлизането на социалните медии и мрежи в живота на хората и съответно в комуникационните кампании? Трябва ли те да бъдат център на PR стратегията или по-скоро допълнителна среда за комуникация с аудиторията?
 
Вече имаме множество кампании, които протичат изцяло в социалните мрежи. Комуникацията в дигитална среда обаче включва и множество други подходи, като работа с онлайн-лидерите на мнение, вътрешни комуникации чрез платформи, базирани във вътрешните мрежи на организациите, изготвяне на политики и стимулиране на служителите да промоцират адекватно организацията чрез присъствието си в интернет и други. Стратегическият подход изисква всеки път да си задаваме въпросите за целите на кампанията, целевите групи и тяхното медийно потребление, и т.н., и в съответствие с отговорите им да решаваме в каква степен социалните медии и мрежи ще бъдат използвани и дали ще бъдат в центъра на стратегията.
 
6. Какви са вашите очаквания за развитието на PR бизнеса в България в следващите години?
 
Тенденцията е за възходящо, макар и небурно развитие, следващо общата перспектива пред българската бизнес среда.
 
7. Водил сте различни обучения и семинари и преподавате в СУ „Св. Климент Охридски”. Какви са Вашите наблюдения за подготовката на младите специалисти по комуникации? Над какво трябва да се работи най-много?
 
Университетските програми трябва да увеличат курсовете и предметите, които са фокусирани върху практическите аспекти на бизнеса – работни процеси, функции и длъжности, за да може завършилият студент по-плавно да се впише във вътрешната организацията на работа в един PR отдел или PR агенция.
 
8. Какво бихте посъветвал човек, който Ви сподели, че иска да започне да се занимава с PR? 
 
Да определи възможно по-рано за себе си с какъв тип PR би искал да се занимава. Професията е многообразна – от PR на звезди до управление на комплексни кампании, които включват социологически проучвания, множество комуникационни канали, медии и изисквания за мониторинг и отчитане на резултатите – необходимо е всеки да прецени накъде да насочи инвестицията за собственото си професионално развитие.
 

M3 College Summer Challenge – с Жанета Дядовска

M3 Communications College I Ралица ХРИСТОВА I 26.08.2011

Жанета Дядовска: „Съветите „оттук, оттам” допринасят за хаоса и обърканите послания по време на избори”
 
M3 College Summer Challenge отправя поглед към есента, когато неизбежно много ще се говори за избори. И за президентски, и за местни. Решихме да зададем няколко въпроса на Жанета Дядовска, която е работила по осъществяването на много публични кампании, сред които парламентарни, президентски и местни избори.
 
Какво според Вас се промени в PR бизнеса през последните 10 години?
 
Безспорно PR бизнесът се разви като важна част от комуникационния микс. В много от компаниите вече има не просто мениджър за връзки с обществеността, а цели екипи, които работят за целите на организацията. Оформиха се профилирани агенции, които добре покриват нуждите на определен сегмент, но е факт, че все повече агенции предлагат и допълнителни услуги, които се доближават до модела на интегрираните комуникации. Клиентите добиха повече опит и доверие в ползите от ефективна връзка с потребители и партньори. Имат по-високи изисквания, но и са готови да инвестират. Последните две години очакванията на бизнеса са свързани с разумно планиране на активностите и разпределяне на бюджетите. Развитието продължава най-вече в областта на дигиталния PR и управлението на проекти в социалните мрежи, имидж мейкинга като цяло, кризисните комуникации.
 
Ваш избор или стечение на обстоятелствата беше началото на богатия Ви опит в сферата на политическите комуникации?
 
Комбинация от събития, хора и професионални интереси. Образованието ми е в областта на политическите науки, а винаги съм се занимавала с комуникации. Средата, в която работих, ми предостави възможност да се включа в реализацията на различни по вид и структура политически кампании и да добия ценен опит и познания. Работила съм в кампании за местни, парламентарни и президентски избори.
 
Вие сте била ръководител на отдел „Връзки с медиите” на парламентарна група в 39-ото народно събрание. Трудно ли се работи с медиите там?
 
Нашата работа има своите предизвикателства във всяка една сфера. В политиката продуктът е различен, обръщаш внимание на съставките, не само на опаковката, отговорността е по-тежка, доверието е ключов фактор. Често пъти динамиката на събитията от деня е голяма и се изисква навременна реакция, за да може да изпълниш очакванията на едната страна и да отговориш на нуждите на другата. От голямо значение е професионализмът и подготовката на хората, за които работиш. Това до голяма степен може да облекчи работата на PR-a и на колегите от медиите, или обратното, и да се наложи да спасяваш положението.
 
Кога според Вас трябва да започне една предизборна PR кaмпания?
 
Често пъти виждам сравнения на политическите кампании с тези в САЩ. Само че това е малко неуместно, тъй като политическите модели са доста различни, обществените нагласи са други, мащабът е много по-голям. Там кампаниите започват почти веднага след изборите и кандидатите са ясни 2 години преди следващите дати. В България 6–8 месеца преди избори се правят промени в Изборния кодекс, започват преговори за (не)възможни коалиции, кандидатите се вадят като жокери, а не като аса. Липсват ясни платформи и публичен дебат между личности и идеи – нещо, което в Европа например е задължителен и важен елемент от предизборните кампании. Оптимално би било комуникацията и мотивацията за избор на определена формация/кандидат да не спира по време на целия мандат, но това могат да си го позволят основно партиите и личностите, които са под някаква форма във властта. Това изисква ресурс и целенасоченост, за да работиш за име, конкретни идеи и да поддържаш добро равнище на разпознаваемост сред широката аудитория. Тактическата част на кампанията е 1–2 месеца преди изборите, когато влизаш в битка и за кратък период от време трябва да дадеш ясен и простичък отговор на въпроса „защо да избера този кандидат/партия“. По закон предизборните кампании започват месец преди датата, но на практика PR кампаниите започват много по-рано в зависимост от готовността, ресурса и политическата обстановка.
 
Кое е най-важното за нея?
 
Категорично да има ясна стратегия за това кой, какво и защо го прави. Липсата на план за кампанията и разпределение на отговорността е един от най-честите проблеми. Предизборните кампании са много динамични. Решенията трябва да се взимат бързо, но и премислено. Времето е ограничено. Необходимо е да разполагаш с добър екип, който да работи като часовников механизъм. Трябва да има отговорници, на които можеш да разчиташ. Съветите „оттук, оттам” допринасят за хаоса, обърканите послания, самодейни иниацитиви и не на последно място загуба на време.
 
Какво мислите за опитите за политически PR онлайн в България? 
 
Онлайн комуникациите предлагат нови възможности. Те са бърз начин да достигнеш до хората, често пъти на добра цена. Проблемът е, че голям процент от потребителите на интернет не са сред основната част от избирателите, които гласуват. Групата 18–35 години е сред най-активните в мрежата, но едва 30% са гласували  на изборите за ЕП и БП през 2009 г.  Това съвсем не означава, че не трябва да развиваме кампаниите си онлайн. Вече има много примери за успешни проекти. Очакванията ни трябва да са реални и управлението на тези комуникации да бъде поверено на специалисти, които познават възможностите и рисковете. Кампанията трябва да е ефективна, да дава реална обратна връзка, да използва силата този комуникационен канал. Не просто да бъдем „там“, защото всички други го правят, а защото има полза.
 
Вие сте водила обучение в M3 College. Какво прави курса в М3 College удоволствие?
 
Курсовете са практично ориентирани, средата е неформална, което предразполага курсистите да задават повече въпроси и да се получи добра дискусия. Отношението на екипа е страхотно, винаги сте учтиви и усмихнати. Това зарежда цялата група и така часовете минават неусетно…J
 
Ако се интересувате от политически PR професионално, се радваме да Ви предложим да се включите в специализираното ни обучение на 10 септември, когато Жанета Дядовска ще бъде една от лекторите.
 
С много усилия подготвихме специално за Вас и обучението „Политически PR онлайн – време е!” на 11 септември. 
 
А хората са в интернет. От вас зависи да ги запалите да гласуват.
 

M3 College Summer Challenge – с д-р Александър Христов

M3 College I Ралица ХРИСТОВА I 22.07.2011

Може би сте на море, на планина или все още само планирате отпуската си? Колкото и да ни се иска, не можем да ви помогнем с преодоляването на жегата, но поне можем да ви осигурим нещо интересно за четене. Екипът на M3 College е на ваше разположение, дори и през лятото, и винаги е готов да ви поднесе нещо ново, забавно, интересно.

Отправяме M3 College Summer Challenge към утвърдени експерти в областта на PR, маркетинга и бизнес комуникациите. Техните интересни отговори четете на нашия уеб сайт всеки петък.

1. Как бихте обяснили PR с 2 думи?

Мога и с една – комуникация. Напоследък непрекъснато ми се струва, че колкото повече думи използваш, за да обясниш тази дейност, толкова по-объркано става. Преди време една моя студентка ме попита какво представлява PR и на края на втората минута от моите обяснения си взе чантата и излезе от залата. Никога няма да я забравя.

2. Отскоро сте новият председател на БДВО. В какво се изразява дейността Ви?

Ето това вече не мога да го обясня с две думи, нито с една. В БДВО се стремим да реализираме проекти, които са от общ интерес за PR професията като цяло, да популяризираме ефективните и етични практики в комуникациите. Поел съм ангажимент, че ще провеждам последователна политика и ще работя за утвърждаване на имиджа на професията пред всички. По-конкретно: провеждаме семинари и дискусии по важни за бранша въпроси, организираме наградите PR приз и съпътстващия PR фестивал, които тази година бяха допълнени с M-Tel PR Challenge Contest за млади PR специалисти, подготвяме и разпространяваме различни издания и още много други дейности.

3. Преподавате в УНСС, Нов български университет и М3 College. Как решихте да започнете да преподавате?

А освен това преподавам и в СУ, пиша статии, превеждам книги. Как реших да преподавам – не помня, но със сигурност не е било спонтанно. Явно имам някакъв академичен тип мислене, който винаги ми е позволявал за всичко да търся причина и следствие и да дискутирам това с хората около мен. Още преди да защитя докторат, един ден Деси Бошнакова ми предложи да водя практикум в НБУ, много се зарадвах и приех. Благодаря й за това.

4. Често ли Ви изненадват студентите?

Непрекъснато. Най-хубавото е, когато имат мисли или хрумвания, които поставят под въпрос нещо уж добре установено, или правят неочаквани корелации. Всъщност значително по-важно и, предполагам, доста по-трудно е да направим така, че ние, преподавателите, да изненадваме студентите. С полезни и приятни неща, разбира се. Студентската аудитория е изключително мобилна и динамична и бързо губи интерес. Затова смятам, че част от работата на преподавателите е да комуникират с аудиторията така, че да задържат нейното внимание и ангажираност непрекъснато – особено в област като нашата.

5. Помага ли Ви опитът на журналист в сегашната Ви работа?

Категорично. Както наскоро някъде отбелязах, който е минал през казана на една редакция, той впоследствие много по-лесно ври и кипи в сферата на PR и много по-лесно и непосредствено общува с медиите, защото знае какво очакват. Важна е и специфичната писмовна култура, макар че тя може да бъде придобита не само в редакцията или в нюзрума. И все пак смятам, че не от всеки журналист става добър PR специалист, вероятно заради някои „професионални деформации”, които са получени – основно заради това, че журналистите мислят медийно, а не пазарно, което им пречи да „промотират” посланията на организацията.

6. Кое е най-важното качество, за да успее един PR специалист?

Не съм убеден, че е едно. Сред важните качества са комуникативността, позитивизмът, умението да разговаряш с всекиго за всичко, да убеждаваш. Помагат уменията да слушаш и събираш информация, да се изразяваш и да пишеш добре. А също и любопитството, и богатата обща култура. Иначе се шегувам, че ако от мен, потомък на люти шопи, които, както знаете, се характеризират с дебелокожие, мързел, инат и ретроградност, е станало добър PR специалист, значи има надежда за всекиго.

7. Какво прави курса в М3 College удоволствие?

От позицията на курсистите (които всъщност са най-важни) – не мога да кажа J От позицията на преподавателя искам специално да отбележа интересната и според мен градивна атмосфера в колежа – комбинация от интелектуална и неформална среда, с много дискусии, обратна връзка и възможност курсистите да насочват темите натам, накъдето смятат, че ще са им най-полезни. Тази „фина настройка” в обучителния процес е изключително важна, а и дава ценна обратна връзка на нас, преподавателите. И още едно лично удоволствие – стълбището към втория етаж, на което ми е много удобно да се облягам, докато говорим.

Оригинална публикация