До 15.12.2010 г. цените на продукти с марка Microinvest приемат същите стойности, но в лева

Само до 15.12.2010 г. всички обявени в евро цени на продукти с марка Microinvest приемат същите стойности, но в лева! Направете най-хубавия подарък на Вашия бизнес със софтуерен продукт на Microinvest с над 50% отстъпка.

Leave a Reply