10-ти юбилеен форум "Системи за управление на бизнеса – споделеният опит"

18 ноември 2010 г., хотел Шератон, София.

Leave a Reply