ВСС уволнява пресдиректора си

Defacto.bg I 31.07.2014

Медиите ежедневно критикували съвета

Навръх най-важното си кадрово решение за годината – избора на нов председател на ВКС, Висшият съдебен съвет тръгна да уволнява своя пресдиректор Светла Иванова.
В последния момент в дневния ред на заседанието на съвета в сряда бе вкарана извънредна точка за промяна в длъжностната характеристика на шефа на Дирекция „Публична комуникация”. Отпада изискването заемащият поста да има хуманитарно и юридическо образование, занапред критерият ще е посредникът между медиите и съдебните кадровици да има магистърска степен по журналистика и масови комуникации.

Светла Иванова. Снимка: Благой Кирилов

Решението бе взето с 11 срещу 9 гласа след продължил над час разгорещен дебат. Така мнозинството си даде карт бланш да уволни пресдиректорката Иванова – магистър по българска филология и право, дългогодишна журналистка, с 11 години стаж в самия съвет. Нещо повече – преди по-малко от година тя спечели конкурса за пресдиректор, обявен от настоящия състав на ВСС.
Идеята за „ремонт” на длъжностната характеристика бе на Димитър Узунов от съвета, подкрепена от неговата комисия „Съдебна администрация”. Същностни аргументи за завоя обаче не бяха дадени. А по време на скандалния дебат във ВСС се разбра, че кадровиците не харесват медийния си образ и са крайно раздразнени, че журналистите ежедневно ги критикуват. В същото време мнозинството категорично си затвори очите пред факта, че критичните оценки за работата на ВСС са обективна оценка за работата на самия съвет.
Смайващ бе и фактът, че „промените” в медийната дирекция са подготвяни през главата на ресорната комисия „Публична комуникация” на съвета, оглавявана от прокурорката Магдалена Лазарова. Решението пряко ще се отрази върху дейността на комисията, искането не е мотивирано и ще засегне изпълнението на спечелен от съвета европроект за 500 хил.лв., по който като координатор и експерт е определена Светла Иванова, предупреди Лазарова. Позова се и на последния доклад на Еврокомисията, както и на междинната й оценка отпреди дни, че съветът трябва да има по-последователна политика към медиите. Напомни на колегите си за предстоящия избор за ВКС и за необходимостта да се гарантира пълна прозрачност на процедурата, за да се убедят обществото, а и Брюксел, че във вота ще спечели най-достойният кандидат. „Ще постигнем точно обратното, ако приемем решението за пресдиректора”, категорична бе Лазарова.
Галя Георгиева от ВСС обаче бе на обратното мнение. „Виждате как ежедневно ни критикуват”, обяви тя. Затова пресдиректорът трябвало да е специалист по журналистика и комуникации, а съветът да спре да назначава хора без специално образование. Според виждането на Георгиева пресдиректорът трябвало да общува активно с журналистите, които „обсаждат съвета на всяко заседание”. И, очевидно, да им внушава да не вярват на очите си.
Представляващата ВСС Соня Найденова обяви, че „публичният образ на съвета не е добър и явно има проблем”. Поиска и промяна „в начина, по който ни възприемат”.
„Това, че има важни избори не значи да оставим нещата непроменени”, подкрепи ги Михаил Кожарев.
„Работата на съвета не е добре представена пред обществото, а и пред магистратите. Те не знаят какво работим”, заяви Милка Итова.
„И духът на Алеко Константинов да слезе, няма да оправи медийния образ на съвета. Ние самите се конфронтираме. И някой от светците да би отразил нашите конфронтации, няма да може да каже, че съветът е добре действащ механизъм”, опонира Румен Георгиев. Около ВСС има много страсти, включително политически, откровен бе пред колегите си той. Уволнението на пресдиректора просто ще е „още една тухла в стената”, заключи Георгиев.
Срещу решението се обявиха също Галина Карагьозова, Юлия Ковачева, Юлиана Колева, Калин Калпакчиев. Но останаха в малцинство.

Оригинална публикация 

НСИ ще автоматизира изпълнението на заявките за статистическа информация

www.acta-verba.com I 30.07.2014г.

Националният статистически институт стартира изпълнението на проект за изграждане на информационна система за обслужване на граждани и фирми чрез автоматично дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация

гр. София, 30 юли 2014 г. – Днес на пресконференция в НСИ бе представен проектът „Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията чрез обработка на информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните“. Той стартира на 2.04.2014 г. и е с продължителност 18 месеца. Стойността му е 795 000 лева.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството и надеждността на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронно управление и автоматизиране на изпълнението на заявките за статистическа информация.

В резултат на успешната му реализация, ще се усъвършенства процесът на обработване на информацията, получавана от наблюдения на Националния статистически институт. Ще се повишат броят и обемът на предоставяните електронни услуги и повече хора ще имат по-бърз достъп до тях. Проектът е насочен към широк кръг потребители: граждани, бизнес, професионални организации, сдружения и асоциации, държавна администрация, чиито представители ще могат да дефинират онлайн заявки за статистическа информация през сайта на НСИ, както и за ползване от служители на НСИ за изготвяне на статистически справки.

Според Диана Янчева, ръководител на проекта и заместник-председател на НСИ, „Успешно реализираният проект ще позволи надграждането и разширяването на обхвата на предоставяните от Националния статистически институт електронни услуги. При определяне на проектните цели, бяха взети под внимание нуждите на основните потребители на статистически данни в областта на бизнес статистиката, демографската и социална статистика, макроикономическата статистика и многоотрасловата статистика“.

Автоматичното изпълнение на заявките ще спести ресурси и време (предоставянето на данни ще се ускори значително) и ще улесни гражданите и бизнеса. В същото време потребителите ще получават статистически данни с по-високо качество от гледна точка на съдържание, приложимост, точност, навременна актуализация и сравнимост. Ще се повиши защитата на статистическите данни и ще се гарантира конфиденциалността и сигурността на информацията.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се на основание на договор №13-31-19/02.04.2014 г. между НСИ и Министерството на финансите, управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

За допълнителна информация:
Наталия Димитрова,
0889 400 177
natalia@acta-verba.com
ACTA VERBA
PR I Events I Digital Marketing 

Велорали Черни връх 2014 ще се проведе на 4 октомври

www.velomania-bg.com I 30.07.2014г. 

4ти октомври, събота е обявената дата за традиционното МТБ предизвикателство Велорали Черни връх. За 11та поредна година състезанието, организирано от DRAG, привлича най-смелите колоездачи на България да изкачват най-високия връх на Витоша и да го спускат обратно.

Разстоянието е 42 км с обща денивелация (изкачване и спускане) 3300 метра. Една от най-оспорваните титли през годините е в категория „Мъже”.

Организаторът ще обяви допълнително информация относно програмата и таксата за участие.

Миналата година се проведе 10то юбилейно издание на велоралито.
Линк към видео: https://www.youtube.com/watch?v=FWkdnpYLVHE 

Как да зададем настроението по време на публична презентация

www.manager.bg I 30.07.2014г. 

Говоренето пред публика не се ограничава само със смисъла на казаното, нито дори с уверения език на тялото. Много е важно да умеем и да задаваме подходящото настроение и тон.
Германски екип от психолози и фонетици провери ефекта, който дочутите гласни звуци дават върху настроението ни. Оказало се, че колкото по-често чуваме звука „и“, толкова по-позитивно се настройваме. Звукът „о“ пък ни тласка към по-мрачна нагласа на духа.
Дотук добре. Значи можем да настроим положително публиката си, като използваме много думи, съдържащи подходящите звуци. Достатъчно лесно е.
Учените обаче не спират дотук. Допълнителните им резултати са малко по-сложни. Оказва се, че гримасите, които правим, докато произнасяме „и“ или „о“, също имат голямо значение за настроението на нашите слушатели. Така усмивката при "и" потвърждава и засилва положителното впечатление, а намръщването може да създаде конфликтно впечатление и да обърка публиката ни.
Разбира се, не е възможно или реалистично да контролираме с лабораторна прецизност всяко трепване на лицевите си мускули, докато правим публична презентация. Нито на всяка дума да мислим дали съдържа достатъчно и-та или о-та.
Можем обаче да използваме това знание за ключовите моменти в речта си. Фокусирайте се съзнателно върху позитивните звуци и „отворения“ език на тялото (усмивка, разперени ръце, открити длани), когато имате да кажете на публиката нещо много важно, нещо, което искате да бъде запомнено и прието. Още по-голям ефект ще постигнете, ако успеете да убедите слушателите да повторят на глас някакви „позитивни“ ключови думи.
И обратно, „затворете се“ и наблегнете на о-тата (например с думи като „но“, „ако“, „докато“), когато искате да подчертаете нещо негативно или да създадете у хората отрицателно усещане за някаква част от информацията, която споделяте.
Още веднъж това проучване ни напомня какво голямо значение имат емоциите и езикът на тялото, които проектираме върху аудиторията си. Начинът, по който движим тялото си, ни помага да подчертаем и изясним за останалите своите емоции и да дадем сигнал за това как се чувстваме. От огромно значение е говорещият пред хора да е в съзнание за езика на тялото си, за да бъде сигурен, че изпраща правилните сигнали.
Непременно трябва да се следи и езикът на тялото на публиката – скръстените ръце и крака например означават „заключване“, несъгласие с темата, отстраняване. Ако забележите подобни сигнали, трябва да намерите начин да накарате хората да се „отворят“ – например като промените собствения си тон и движения или с хитър способ като това да пуснете по редовете листовки или брошури, които ще накарат хората да протегнат ръце – един от най-положителните физически сигнали. Или може да задавате въпроси и да помолите да ви отговорят с вдигане на ръце.
Сложният и мистериозен танц на човешките емоции и тяхното физическо отражение тепърва започват да се разкриват пред невролозите. Живеем в една невероятна епоха, в която пред нас се разкриват нови познания и способи за това да бъдем по-убедителни, успешни и комуникативни. Нека ги използваме!
По материали от Ник Морган, Real Business 

 

Оригинална публикация 

Кофас разширява застраховането на кредити с представителство в Сърбия

www.civitasglobal.bg I 29.07.2014г. 

Кофас вече ще предлага кредитното застраховане в Сърбия чрез партньорство с местната Axa, с което страната става 98-мият пазар на този финансов продукт за компанията. Освен събиране на вземания и предоставяне на бизнес информация, сръбските компании вече ще могат да се възползват и от значителния опит на Кофас в тази област, както и от мрежата международни контакти.

Присъствайки на пазара на събиране на вземания и на този за бизнес информация в Сърбия от 2007 г., Кофас наскоро сключи споразумение за техническо сътрудничество с Axa Nezivotno Osiguranje a.d.o, за да може да предоставя и услуги като кредитен застраховател. Местните компании ще ползват предимствата на предлаганата подробна информация и богатия опит на Кофас в защитата от кредитни рискове по търговски сделки, както и ползите от изчерпателните странови и секторни анализи.

„Като кандидат за член на Европейския съюз, Сърбия е стратегически пазар за разширението на Кофас” – обясни Катаржина Комповска, Мениджър на компанията за Централна Европа. „С всяка следваща година Кофас засилва позициите си в региона, който е особено динамичен в сферата на търговията и с потенциал за растеж. Кредитните застраховки на компанията са достъпни, директно или индиректно, в 14 страни в Централна Европа.”

„Кофас е най-голямата международна мрежа за кредитно застраховане,” добавя изпълнителния директор Жан-Марк Пилю. „Разрастването на Кофас до 98 страни показва ангажираността ни за подкрепата на бизнес целите на все повече компании.” 

5 ключови стъпки за успешен брандинг

www.manager.bg I  29.07.2014г. 

Вашият бранд е това, което различава бизнеса ви от конкуренцията. Това, което правите и начина, по който го правите. Уверете се, че брандът, на който сте изградили репутацията си, стои здраво на земята докато разширявате маркетинговата си стратегия чрез нови канали. Следвайте тази рецепта от 5 стъпки, за да имате последователен брандинг във всички медии.
1. Не променяйте дизайна.
Разпознаваемостта на брандовете често е трудна задача дори и за най-добрите в тази област. За да се отличавате от другите, трябва да знаете, че брандът е начинът, по който изглеждате и звучите за другите. Така че се уверете, че използвате подобни елементи в информационните си канали. Или с две думи – постоянен графичен дизайн. Проверете дали фирменото лого, цветовата гама, шрифтовете и изображенията се появяват в имейл кампаниите, социалните мрежи, в интернет пространството както и в печатните материали (флаери). Използвайте собствено лого или снимка като свой аватар вместо „птичката на Twitter“ или нещо подобно. Така читателите ще знаят, че който и да публикува, това всъщност наистина сте вие.
По същата причина, определете свой "бизнес глас". Няма значение дали е весел или сериозен, дали е остроумен или надежден, или пък е просто успокояващ. Говорете за проблеми и предизвикателства със своята аудитория и използвайте такъв език и тон, който ще отекне в душата й.
Определете и свое лице и посланието, което ще носи то. Какво представлява вашият бранд за потребителите? Върху какви теми и ключови думи е най-съсредоточена вашата фирма? Какво искате да мислят евентуалните клиенти за вас, когато имат контакт с вас или с вашите продукти и услуги? Уверете се, че сте се фокусирали върху съдържанието в социалните медии и имейл маркетинга и то отговаря на вашето лице и послание. Много търговци правят грешка, като се опитват да изглеждат супер актуални в Twitter или Facebook, но трябва да знаете, че вашето послание и глас не трябва да се променят само заради настъпили промени в средносрочен план.
2. Управлявайте активно хората, които ви представляват.
Уверете се, че служителите, маркетинг специалистите и хората от агенциите, които общуват с вашите клиенти, представят вашият бранд в най-добрата му светлина и вадят на показ преимуществата му пред аудиторията. Това е особено важно в социалните медии, особено когато имате и други членове на персонала, които публикуват от името на фирмата ви. Много търговци се изкушават да накарат служителите си да блогват и постват в социалните мрежи, но имайте предвид, че ако нямате някаква конкретна цел или насока, това може да окаже лошо влияние на бизнеса ви. Отделете време да обсъдите основните теми, посланията и целите с хората, които ще ви представляват пред потребителите. Много е важно да запомните следното: не е нужно да рекламирате във всяка социална медия, достатъчно е да откриете къде хората прекарват повече време и да наблегнете там, където искате да създадете по-силно присъствие.
3. Сложете граница между личното и професионалното.
Като всеки, и вие най-вероятно имате профил във Facebook или Twitter. Всичко започва с добавянето на приятели, познати и роднини. Следват покани за приятелство от колеги. С времето личният ви профил става достояние на все повече сътрудници и бизнес партньори. Снимките от ваканции и почивки вече се превръщат в неподходящо съдържание. И тук някъде нещата вече могат да се объркат сериозно. Почитатели и последователи ви търсят с цел да правят бизнес с вас и може би не искат да виждат снимки от детството ви, колкото и очарователни да са те, или възгледите ви относно политика или спорт.
Съветът към вас е: Разделете работата от личния си живот. Това, което трябва да направите, е да разграничите професионалния от неформалния си образ. По този начин ще покажете уважение както към бизнес партньорите си, така и към приятелите си.
4. Комбинирайте различни съставки.
Комбинирайте социални медии, имейл маркетинг и други канали на информация, за да разкажете историята си. Разберете колко информация и колко често ще публикувате в социалните мрежи и на какви теми. Уверете се, че това, което ще поствате, ще отговаря на лицето на вашия бранд. Интересувайте се за успешни истории и случки на ваши клиенти, които можете да споделите в маркетинговите си проучвания. Никой няма да разкаже историята на вашия бранд по-добре от доволният клиент.
5. Интересувайте се от мнението на потребителите.
Следете социални медии, блогове, както и сайтове с отзиви на потребители (пр.: yelp.com). Потърсете името на компанията си в Google заедно с думата мнения (отзиви), за да видите какво се говори за вас, за вашия бранш и дори за конкурентите ви. Създайте си такива инструменти за проследяване на информацията, с които няма да изпуснете важно съдържание или коментари. Това ще ви даде реална информация за предимствата и недостатъците на вашия бранд, така че да настроите вашата рецепта за успех.
Укрепването на бранда във всички средства за комуникация ще помогне на потребителите да разберат ползата от това, което предлагате, и това, което е добро за вашия бизнес. Уверете се, че всички „готвачи“ във вашата кухня работят за бранда ви постоянно, във всички медии. Така компанията ви ще може да расте постепенно, но стабилно.
По материали от сп. Entrepreneur и чуждия печат 

 

Оригинална публикация 

Как да рекламираме успешно с минимален бюджет

www.econ.bg I 27.07.2014г. 

Предлагаме Ви няколко лесни трика, които ще изградят бляскав имидж на компанията Ви

Бизнес климатът у нас се затоплял, казват. Икономическите показатели вървят във възходящ ред, ако се вгледаме в статистиката. Независимо от сложната следкризисна обстановка и плахите стъпки, с които вървят родните компании, бавно, но да се надяваме сигурно, нещата вървят нагоре. Все повече фирми търсят правилния път за своето реализиране, а често и го намират. Някои от тях решават да инвестират в иновативни идеи или пък успяват да привлекат сериозни чужди средства. Нещо обаче все още липсва на повечето компании у нас. Именно това нещо, с което се привличат най-много клиенти и се създават верни партньори. Това е рекламата. Но тук не говорим за рекламата в буквалния, познат ни до болка смисъл – кратък спот по телевизията. В случая имаме предвид за тази, другата реклама, която изгражда имиджа на компанията, показва нейното лице и не, тя не изисква сериозни вложения, а малко креативност, повечко желание и много, много труд.

За алтернативните начини за реклама с минимален бюджет ще ни разкаже маркетинговият консултант Вергиния Къшева. Тя има повече от 7 години опит в маркетинга и е помогнала на много компании да подобрят своите резултати чрез създаване на по-добра комуникация в и извън екипа. Също така тя се занимава още с изграждане на маркетинг кампании и вътрешни тренинг програми за развитието на служителите.

Организиране на обучения, предлагащи новости и стандарти

По думите на Вергиния Къшева първата стъпка, която всяка прохождаща фирма трябва да направи, е да се включи в някоя камара или сдружение, отговарящо на нейната дейност. “Един от най-лесните варианти за рекламиране е включването в точно такива търговски камари. Но не под формата “Здравейте, аз изкам да ви представя моя нов продукт”. Това всъщност излиза скъпо и няма добър отзвук”, обяснява тя. Вместо този подход, специалистът препоръчва като първа стъпка фирмата да избере нещо, което я прави уникална и запомняща се. “Ако например съм рекламна агенция, измислям начин да създавам унифицирани документи за всяка компания – такива с еднакъв брандинг, който ще ги отличава. Целта ми е да обясня колко лесно, евтино и ефективно може да бъде това”, продължава Вергиния.

Следващата стъпка е информацията да се систематизира в лекция или семинар, чието представяне не би отнело повече от два часа. След това е необходимо фирмата да се свърже с всички сдружения у нас, които биха проявили интерес към подобен продукт, и да ги покани да присъстват на събитието. “Важно е да стане ясно, че това не е с цел реклама, а с цел хората да научат нещо ново”, обяснява Вергиния. “По този начин първо се изгражда уважение към вас, второ – вие се превръщате в лидер на мнение и трето – това ви осигурява страшно бърз достъп до ценни контакти”, допълва тя.

По думите на специалистът най-важното при този метод е хората отсреща да разберат, че не им се натяква да купуват, а даже напротив – те ще получат нещо в замяна, при това много ценно нещо, а именно знания. Затова е необходимо вашата лекция да бъде представена под формата на обучение. “Малката тайна тук е, че в заглавието на лекцията трябва да присъства накоя от двете ключови думи – “новости” и “стандарти”. Няма да сбъркате с използването им, защото те винаги будят интерес”, обяснява Вергиния.

Интернет рекламирането – не всичко е във Facebook

Друг изпитан метод за успешна реклама без особени вложения е създаването на блог. Тук обаче има малка уловка, която повечето компании у нас пропускат. Идеята е тази страница да не бъде изцяло рекламна, като на нея се представя пълният набор на продукти и услуги на конкретната компания. Целта е на нея клиентите да могат да намерят информация за неща, които ги вълнуват.

“Вие трябва да откриете нещо, което е интересно за вашите потребители и да говорите само за него – под формата на видео, на текстове, на всякакви материали. Трябва да се превърнете в източник на информация за хората”, обяснява Вергиния.

Тя подчертава, че има три основни стълба, на които се гради един блог. Първото правило е той да провокира емоция, без значение каква ще е тя. Дали ще бъде смях, дали ще бъде притеснение, страх, гняв или съжаление. По нейните думи най-добре работят смехът и съчуствието. Второто нещо е блогът да бъде информативен. “Хората имат скрито влечение към новостите. Не е необходимо да е новооткрито, но нещо, което да не знаят. Хубаво е да си зададем въпроса не какво е най-новото в някоя област, защото то може да се намери лесно, а какво вече съществува, но хората не знаят за него”, обяснява Вергиния. Третото е страницата на компанията в интернет да обучава и да дава знания.

“Проблемът на повечето блогове е, че те са абсолютно рекламни и изцяло насочени към промотиране на компанията”, казва Вергиния. По нейните думи обаче още по-грешно е вместо това, в края на статиите и материалите на интернет страницата да има прикрита реклама, която те кара да купуваш. “Чудесен вариант е да бъде блог и рекламата да бъде изнесена като банер. Най-дразнещото нещо е една хубава статия, накрая на която те карат да купиш нещо. Например “10 начина да отслабнеш”, като десетия начин гласи “Купи си нашия продукт”. Хората не са глупави, ако е реклама – да си е реклама”, обяснява Вергиния.

Според нея е възможно всяка компания да създаде работещ блог, независимо с каква дейност се занимава. Като пример тя дава счетоводна фирма у нас, която има страница с пълен набор от ценна информация в областта на счетоводството.

“В този блог има толкова много полезни неща, че всеки пък, когато имам нужда от справка, отивам там и чета”, разказва Вергиния. “Тъй като имам много колеги и клиенти, когато те ме попитат дали мога да им препоръчам счетоводна къща, аз посочвам именно тази. Може би съм им докарала минимум 15 клиента”, подчертава тя.

И тук идва друг много важен въпрос – към кого компаниите трябва да отправят своите послания. Само към своите клиенти или към колеги и дори към конкуренти? “Фирмите си мислят, че само клиенти могат да ги препоръчват. Не е вярно – всякакви хора, които имат достъп до тях, могат да го правят, без значение дали това са конкуренти, доставчици, служители във фирмата, а дори и куриери, подизпълнители и т.н.”, обяснява Вергиния.

Доброто обслужване – най-силното конкурентно предимство

По отношение на всевъзможните канали на комуникация е необходимо фирмата да си изготви списък с всички хора, с които общува по някакъв начин, било то банки, държавни структури, доставчици и други. Целта е тя да си създаде такъв имидж, че хората да я препоръчват. И тук се намесва въпросът за толкова важната, но често пренебрегвана фирмена култура.

“Не става въпрос за някакви неписани стандарти, а за изграждането на вазията на една работеща и сериозна компания”, обяснява Вергиния. Тя акцентира върху това, че подобен образ на фирмата се изгражда от всички служители в компанията – от секретарката, която вежливо и компетентно отговаря на всички зададени въпроси, през търговеца, който печели доверието и лоялността на клиентите, чак до управителя на фирмата. “Най-често ми задават въпроса “Кое е най-доброто конкурентно предимство?”. Това не са продуктите и услугите, а обслужването на клиентите и добрата комуникация на компанията с всички свързани с нея хора”, разказва Вергиния.

Компаниите са точно копие на своя лидер. Значението на личния пример

Как обаче се гради добра комуникация на практика? С обучения или с налагане на стандарти? Нищо подобно. Тук разковничето се крие в личния пример, а всичко друго е второстепенно. “Трябва да има лидер, който да има ясна визия за компанията и да постави основата. Всяка фирма, която съм виждала, е точно копие на своя лидер – ако той е дисциплиниран, всички негови служители също са такива, ако е хаотичен – съответно и работещите за него са несериозни”, разказва Вергиния. Тя коментира, че тук ключова роля играят мениджърите, които трябва да са наясно, че имат много повече отговорности, отколкото права.

За да илюстрира това правило, специалистът обича да дава пример с шефа на една от най-големите мебелни компании у нас, който си има няколко златни правила. Той казва: “Първо – ние отваряме в 10 часа, в 9.30 всяка сутрин аз съм на работа, без значение дали вечерта съм работил до късно през нощта. По този начин аз давам сигнал на своите служители, че обичам точността и не толерирам закъсненията. Второ – аз не мога да си позволя да повиша тон на нито един мой служител, защото тогава може моите мениджъри да го направят с техните подчинени, а те от своя страна да се държат грубо с клиентите. Затова колкото и да съм ядосан, никога не мога да си позволя лоша комуникация. Трето – ние работим с документация. На моето бюро никога не може да има напитка или храна, защото на бюрото на моите служители не искам да има напитка или храна”.

Вергиния Къшева за пореден път подчертава важността на личния пример и обяснява, че за мениджърите и техните служители, фирмата трябва да е като семейство. “На нея й трябват стабилни родители, които да дават добър личен пример. Такъв, който хората да уважават, да харесват и да искат да следват”, обяснява тя.

Добавената стойност на партньорските програми – всички печелят по веригата

Един от най-ефективните методи за добра реклама, без много средства, са т.нар. партньорски програми. Широко разпространени в чужбина, у нас техният потенциал почти не се използва. Идеята при тях е компанията да предложи свои продукти като подаръци за клиентите на партньорските си фирми. “Целта е компанията да разбере какво може да даде на хората”, казва Вергиния.

Фирмата трябва да предостави продукти на избрани партньори, които от своя страна ще предадат продуктите на своите клиенти. Така всички по веригата печелят – първата фирма, защото така нови хора научават за нея от една страна, а от друга – тя е представена от някой, на когото клиентите вече имат доверие. Партньорската компания също пелечи – тя е предоставили нещо на потребителите си, а пък самите те са доволни, защото са получили подарък.

Университетите като инкубатор на бъдещи клиенти

Има един канал за популяризиране, работещ особено добре при компании, които са тясно специализирани в конкретна сфера. Става въпрос за университетите. Според специалистът Вергиния Къшева висшите учебни заведения са инкубатор на бъдещи клиенти. “Ако аз съм строителна фирма, Университетът по архитектура и строителство е моят бъдещ пазар”, обяснява тя.

“Целта е да обучавам бъдещите инженери и архитекти как да работят и то как да работят именно с моите материали – така се създават стандарти, а също така и чудесни кадри, готови за наемане на работа, или пък бъдещи клиенти”, допълва Вергиния. Освен конкретни обучения, компаниите могат да предлагат на студентите стажански програми или пък спонсорство под някаква форма. Това е инвестиция в дългосрочен план, която изгражда един чудесен имидж.

Как да обвържем емоционално клиентите със своя продукт

За да може една компания да обвърже емоционално клиентите си със своя продукт, тя трябва да оцели точките, които предизвикват емоция у хората. “Тези точки са свързани с деца, клубни отбори и места, носещи спомени”, казва Вергиния. По нейните думи всеки е готов да направи нещо за доброто деца. Също така всеки обича да показва своята принадлежност към определен тим. Не на последно място са тези места, които носят спомени – градинката, в която сме си играли като малки, училището, което сме завършили или пък зелената площ пред блока.

Но как да обвържем продуктите си с тези точки на емоция? Като организираме някакво мероприятие, свързано с тях. “Ако например произвеждаме бои за коса или пък лакове, можем да организираме боядисване на пейките в близкия парк, като в това ще включим продуктите си”, обяснява Вергиния. Условието е обаче да застанем зад някоя обществено значима кауза, както и да поканим повече хора и медии. “В такъв случай се използва един много силен инстинкт на хората – този да бъдат част от група”, подчертава Вергиния. 

 

Оригинална публикация 

Next Generation: В училището на живота

www.capital.bg I 24.07.2014г. 

Борис Колев от JT International за маркетинговите иновации, предизвикателствата на мениджмънта и изграждането на социален дух

Борис Колев започва кариерата си още от училище, като днес се занимава с маркетингови и дигитални иновации. Собственик е на JT International (www.jtint.com), около която с годините създава още няколко дъщерни компании, посветени на разработването на различни иновативни проекти и идеи. Голяма част от времето си посвещава и на социални каузи като мрежата за корпоративна социална отговорност CSR – България (csr.bg). Има редица награди и отличия, като през 2008 г. е определен за един от най-добрите млади предприемачи в Европа от световното издание на BusinessWeek Magazine.

"Познавам себе си като предприемач. Винаги това съм правил, винаги това ми е било интересно", представя се 25-годишният Борис Колев. Бизнес историята му започва още в началото на гимназията, когато в осми клас се запознава с организацията Junior Achievement и прави първата си учебна фирма.

Задачата е да се създаде компания, да се измисли и разработи продукт, а в края на година компанията да се закрие и да се "изчистят" всички необходими документи. В следващите години заедно със съучениците си продължават да правят учебни фирми. "Ставахме все по-добри, бяхме номер едно в България, ходихме по европейски състезания, наистина бяхме мегадобри", разказва той. "Още тогава създадохме проекти, които още ги има – например футболната лига на интернет форумите (ForumsLeague Bulgaria) е проект, който създадохме още в десети клас, и вече десета година това е най-голямото футболно първенство за любители в България."

Десетина години по-късно Колев вече има зад гърба си няколко съвсем реални компании, както и редица социални проекти, сред които и организацията CSR – България, на която е главен изпълнителен директор.

Като на игра

Първата реална компания обаче се появява непланирано. "Бях решил да кандидатствам в САЩ, бяха ме приели в няколко университета, но седмица преди бала баща ми почина при инцидент – и реших да остана тук с майка си и сестричката си и да си намеря бързо работа, която да е средно добре платена", обяснява той. Докато търси работа, временно помага в Junior Achievement, като някъде тогава се появява и идеята да се пробва в реалния бизнес с учебната си компания. "Почнах да го мисля, защото тогава се получаваше много добре – тогава успявахме като ученици и аз реших, че истинският бизнес няма да е много по-различен."

И тъй като поемат към различни университети по света, съучениците му, с които е разработвал учебната компания, му оставят постигнатото до момента от първата компания – Junior Team. За да звучи малко по-сериозно, името е съкратено до инициалите JT, към което младежът добавя International "не защото беше международна компания, а защото в това International си вкарах визията и мечтата да стане такава". Седем години по-късно компанията и появилите се с течение на времето около нея дъщерни дружества вече наистина работят и извън страната – например в Италия, и гледат и към други чуждестранни пазари като Австрия, Дания и Германия. Създателят й пък е сред отличените като най-добри млади предприемачи в Европа от BusinessWeek и част от списъка на Forbes – България, за най-перспективните "30 под 30 години" в страната.

Както при много други успешни истории обаче, началото се оказва особено предизвикателно. Когато решава все пак да опита да развива бизнес с учебната си, вече реална фирма, Колев е едва на 17. "Изчаках да навърша 18 години и на следващата седмица бяхме с документите в Търговския регистър", обяснява той. За да регистрират компанията, взимат назаем нужните 5000 лв. Първоначалната идея е дружеството да се занимава с реклама и маркетинг, което им позволява да започнат с практически нулева инвестиция. "Продавахме услуга, така че в началото си инвестирахме предимно времето. Бяхме си напечатали и визитки и си направихме уебсайт", разказва предприемачът.

Силата на иновациите

Проблемът се появява, когато си дават сметка, че "няма няма нормална, уважаваща себе си компания, която да си повери рекламата на 18-годишни хлапета, които нямат никакъв опит". Вместо да се откажат, той и екипът му променят концепцията. "Решихме да видим какво компаниите биха поверили на млади хора и така почнахме да се занимаваме с иновации. Търсихме в интернет да видим какви иновации има по света, които тук ги няма", обяснява Колев. Оказва се, че ако предложат нещо наистина иновативно, компаниите всъщност са много по-склонни да го поверят на млади хора, тъй като ги свързват с иновациите. Това се оказва и повратната точка в бизнес историята.

Първият голям проект, с който се заемат, е Bluetooth реклама. Идеята е проста – потребителите, чиито мобилни устройства поддържат Bluetooth, могат да активират функцията на устройството си и на определени места да получават безплатно съдържание. Подходът се приема от компании като Coca-Cola, които вече използват подобни реклами на глобално ниво, и нещата започват да се получават.

"Първият голям проект беше за Bluetooth реклама. Тази услуга тръгна много добре и решихме тогава да направим друго – да я отделим в дъщерна фирма и да продължим в основната с други иновации", разказва Борис Колев. Впоследствие това става характеристика на целия бизнес модел на групата – JT International остава компания майка, а около нея се появяват редица дъщерни компании, всяка от които се занимава с конкретна иновативна услуга. "Постепенно за всяка от компаниите намерихме собствен предприемач, който да я тегли напред и да може всички да растат, а не да е една голяма структура", обяснява той.

В момента общият брой на компаниите е осем, като по думите му не всички работят на печалба. Така например една от дейностите, която през годините носи постоянен стабилен доход, се оказва създаването на уеб сайтове, отделено в момента в компания с името JT Design. Опитът да правят реклама чрез аромати (с дъщерната компания ScentMark) обаче не се оказва печеливш. "Това е нещо, което все още много малко хора в България са чували. Идеята ни беше да накараме рекламния сектор да използва обонянието като сетиво, но се оказа, че е много скъпо за рекламните агенции", посочва предприемачът.

Друга от компаниите – NetMark, пък по думите му всъщност е първият в България екип за реклама в социалните мрежи. "Още преди да стане популярен Facebook, решихме, че това е бъдещето", твърди той и допълва, че в момента фирмата е по-скоро бутикова и работи само за няколко много големи марки. Най-голямата компания в групата понастоящем е DigiMark, която е специализирана в правенето на мобилни приложения за всички големи платформи – iOS, Android, BlackBerry, Windows. "Създадохме я миналата година, през февруари, с един служител – а в момента са 16", уточнява Колев. Общо в осемте дружества от групата работят над 40 човека.

Младостта като предимство…

Средната възраст на служителите е 23-24 години, като характерно за групата е, че наема основно млади хора. "Да нямаш опит всъщност е предимство при нас", изтъква мениджърът. Вместо това при подбора на хора също залагат на не особено традиционни практики. "В една от компаниите управителят постави като изискване за кандидатите да могат да носят на шеги, да имат чувство за самоирония", посочва като пример той и допълва: "Всъщност установихме, че при хората, които имат развито чувство за самоирония, ценностната система е много по-чиста – няма как да се вземаш твърде на сериозно, а такива, които се взимат много на сериозно, при нас не виреят." Оказва се, че разчупената работна атмосфера дори помага. "Сега в офиса им е денонощен смях, но това не означава, че не се върши работа. И всъщност, откакто стана много освободено, не сме изпускали срокове", обяснява Колев.

Кратката му бизнес история има своите предимства и в друго отношение. На практика групата започва да се развива в началните години на кризата. Но докато с влошаването на икономическата среда компаниите опитват да оптимизират дейността си и често свиват най-напред именно маркетинговите разходи, JT International се оказва пионер сред дружествата, които се занимават с иновации. Прохождането в бизнеса в такива трудни времена също помага. "Ние не сме правили бизнес извън кризата, за да знаем какво е било извън нея. За нас тя е нормално, не форсмажорно обстоятелство", казва мениджърът. Така по думите му сега, когато икономиката постепенно излиза от кризата, групата отбелязва големи ръстове.

И като предизвикателство

Същевременно младият екип е и предизвикателство. "Много е трудно да изградиш стабилност сред млади хора", посочва той. Липсата на достатъчно добра теоретична подготовка също е проблем. Всъщност – подобно на мнозина от емблематичните примери за предприемачи от Силициевата долина – младият мениджър също напуска университета преждевременно. Обяснението му е просто: "Губеха ми времето." Признава обаче, че смята да навакса в това отношение. В момента прави като частен ученик (т.е. заплаща семестриални такси и посещава лекциите без в края на обучението да получава диплома за завършено образование) магистратратура по "Иновации, предприемачество и финанси" във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), за която получава стипендия от Forbes. Също така се кани да завърши дистанционно и бакалавърската си степен. "Чистият мениджмънт винаги ми е бил голям проблем. Това, което предполагам, че ми пречи, е това, че аз нямам теоретично образование. В момента уча някакви неща, които са ми полезни, но те са прекалено теоретични – анализи, а 99% от всичко поне при нас са човешки отношения", разказва още Колев.

Липсата на завършено висше образование обаче не му пречи да споделя знанията си с други млади хора. Често е гост-лектор по корпоративна социална отговорност (КСО) в редица учебни заведения, сред които Софийският университет "Св. Климент Охридски", УНСС, НБУ, Американският университет и др. Води и курс по социално отговорни практики в магистърската програма по корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт) във ВУЗФ, която CSR – България, създава съвместно с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и висшето учебно заведение.

Бизнес с кауза

Социалните проекти всъщност са и нещото, на което мениджърът отделя значителна част от времето си напоследък. Един от примерите в това отношение е именно организацията CSR – България, която се ражда през 2010 г. В момента мрежата за корпоративна социална отговорност си партнира с над 40 организации.

"Преди около четири години отидох при Борис с идея да правим сайт за crowdfunding, но тогава той каза, че според него това няма да сработи в България и предложи да обърнем внимание върху работата с бизнеса, отколкото върху това да събираме пари от обикновените хора", разказва Десислава Тодорова, главен редактор на сайта csr.bg. Идеята на предприемача тогава е, че "бизнесът е много по-готов да откликне и това е много по-важно да се развива в България – а оттам вече ще се развие и другото", обяснява тя. По думите й всъщност тази способност да погледне на нещата в мащаб и да подходи от по-големия проблем е й едно от характерните качества на Борис Колев. "Той е човек визионер, който наистина гледа минимум 10-15 години напред, когато прави нещо и го прави с мащаб. Удоволствие е да се работи с такъв човек, който може да ти покаже голямата цел", посочва Тодорова.

Способността му да вдъхновява хората около себе си е първото качество, което споменава и Цветелина Герасимова, която се занимава с бизнес развитието в JT Design. "Той е изключително вдъхновяваща личност, пълен е с енергия", обяснява тя. Според описанието й Колев е от тези, "които от най-малкото нещо могат да направят голям проект", като при това умее да придава "живина" на всяко нещо, с което се захване. "Успява да мотивира хората и да ги вдъхновява. И не само за бизнес проекти, а и за много социални идеи и каузи", допълва Герасимова.

Самият той също отбелязва, че много от хората от групата на JT International също отделят много време на социални проекти и дейности. Пример за това са и част от приложенията, разработени от хората в екипа, сред които е своеобразният джобен наръчник за правата на хората в различни ситуации – pravatami.bg, което подаряват на сдружение "Департамент за правна култура". "Аз имах подобна идея преди време, но нямаше кой да напише самите статии, така че когато се запознах с хората от сдружението, беше много супер. Доскоро това беше второто най-сваляно приложение в България след sportal.bg. В момента има почти 100 хил. сваляния", разказва Колев.

Друг такъв проект е "Дари кръв", чиято цел е да свързва потенциалните кръводарители с хората, които се нуждаят от кръвопреливане. По думите на предприемача на 1000 души, които се нуждаят от кръв, има едва около 25 желаещи да дарят. Приложението е достъпно за iOS и Windows Phone, като в момента има регистрирани около 5000 души. "Искахме да го подарим на обществото, не ни коства толкова много да инвестираме една седмица работа и да го направим. Може да нямаме пари, но то е основно е въпрос на време", обяснява той. Така дори и при липсата на специални средства за целта програмистите от групата се ангажират и работят по подобни проекти в свободното си време. "И това също е много яко, защото създаваме социален дух", изтъква Колев 

 

Оригинална публикация 

Gillette Venus предизвиква дамите да разкрият своята тайна за гладки крака

www.united-partners.com I 25.07.2014

Женствеността е състояние на духа, подсилено от увереността, че изглеждаме и се чувстваме страхотно, което постигаме с ежедневни ритуали за красота. Без значение как избираме да поглезим тялото си, едно нещо е сигурно – премахването на нежеланото окосмяване е задължителна стъпка при разкрасяването на всяка жена.

За да разбере по-добре нуждите и потребностите на българските жени по отношение на методите за премахване на нежеланото окосмяване, Gillette Venus, първата марката самобръсначки, специално създадена за жени, предизвиква дамите чрез анкета във Facebook* да говорят открито за обезкосмяването, женствеността и личния си стил.

Запитани какво ги кара да се чувстват женствени, 42% от попълнилите анкетата отговарят, че носенето на определен тоалет им дава усещане за женственост, а 53% от тях избират да изразят това състояние на духа като прекарват време с приятели и се забавляват.

На въпроса „Какъв е твоят ежедневен разкрасителен ритуал?“ 50% от запитаните дами разкриват, че отделят голямо внимание на грижата за лицето и косата, без да забравят редовната хидратация на тялото – за 59 % това е тайната за страхотна кожа. Спортът също е част от ежедневието им, като 50% от анкетираните отговарят, че се подготвят за лятото като спортуват, за да влязат във форма.

По отношение на предпочитания от тях метод за обезкосмяване, 39% от анкетираните избират самобръсначката като бърз, лесен и удобен начин да се справят с нежеланото окосмяване. 58% избират самобръсначки, създадени специално за жени и с няколко ножчета, които бръснат по-близо до кожата, за да я оставят мека и гладка за по-дълго.

Няколко ножчета, предпазни „възглавнички“ и въртяща се глава са критериите, на които 77% от дамите обръщат внимание при избора на самобръсначка за бързо, лесно и чисто отстраняване на нежеланото окосмяване. Самобръсначките на Gillette Venus отговарят на тези критерии като осигуряват на дамите възможността да се наслаждават на гладки крака само с едно движение.

И понеже гладките и красиви крака трябва да се показват, Gillette Venus пита дамите как подчертават краката си през лятото. 59% от дамите, попълнили анкетата, залагат на къси панталонки, в комбинация с различни дрехи, за да са в крак с модата.

Gillette Venus е първата самобръсначка на Gillette, специално създадена за жени, която позволява на всяка дама да има гладка и красива кожа, за да се чувства още по-уверена и женствена. С Gillette Venus всяка жена постига гладка кожа на краката само с едно движение.

*Проучването е проведено сред 854 българки чрез анкета на Facebook страницата „Между момичета“ (www.facebook.com/MejduMomicheta) в периода юни-юли 2014 г. Проучването включва 10 въпроса по отношение на предпочитан метод за обезкосмяване, женственост и личен стил.

За Procter & Gamble
P&G служи на приблизително 4,4 милиарда души в цял свят благодарение на портфолиото си от доверени, водещи качествени марки, сред които Pampers®, Ariel®, Always®, Pantene®, Mach3®, Lenor®, Oral-B®, Duracell®, Head & Shoulders®, Wella®, Gillette®, Braun®, Fusion®. С дейности в приблизително 80 страни, марките на P&G са достъпни в повече от 180 страни по света. Моля посетете http://www.pg.com за последни новини и подробна информация за P&G и марките на компанията. 

Wash & Go ти дава 100% жизнен обем, който трае цели 2 дни

www.united-partners.com I 25.07.2014г. 

 

Незабавният обем вече е видимо постижим с новата формула на Wash Go с екстракт от билки.

От векове традиционните билки се използват широко в домакинството заради своя почистващ и пречистващ ефект. Незабавният обем вече е видимо постижим с новата формула на Wash Go с екстракт от билки.

Какво представлява формулата?
Експертите на Wash&Go задълбочават изследванията върху полезните свойства на билките и по-специално на екстракта от бергамот и вербена в комбинация с екстракта от помело. Те създават формула, която подхранва косата с естествени съставки от природата, които измиват мазните натрупвания и осигуряват на косата 100% жизнен обем като я оставят лека и чиста във всеки един момент. Крайният продукт е формула, която съживява косата чрез неповторимо изживяване с много пяна, а резултатите от него траят цели два дни.

Как действа?
Формулата се бори с факта, че косата ни ежедневно е изложена на външни замърсители. При тяхното натрупване косата се утежнява и изглежда мръсна, безжизнена и сплескана. Wash&Go премахва това натрупване и превръща мазната коса в красива и обемна.
Формулата на шампоана и балсама за незабавен обем на Wash&Go е базирана на екстракта от билки и специално разработена да осигурява на косата 100% жизнен обем, който трае цели два дни.

Шампоан Wash & Go
Уникалната формула на Wash&Go съживява косата чрез неповторимо изживяване с много пяна, което премахва натрупаното замърсяване и прави косата лесна за оформяне. Това е възможно благодарение на специалната комбинация от повърхностноактивни вещества и полимери, които осигуряват изключително качествено почистване.
Wash&Go премахва натрупаното замърсяване, без да сплесква косата и не затруднява нейното оформяне. Това се дължи на формулата без съдържание на силикони, която прави косата лека, красива и обемна .
Резултатът е по-добра пяна с оптимизирана комбинация от повърхностноактивни вещества и полимери. Основна съставка (повърхностноактивните вещества) действат върху повърхността на косата, за да намалят, разпръснат и отстранят себум и други остатъци от замърсяване.

Балсам Wash & Go
Балсамът на Wash&Go променя текстурата и външния вид на косата като подобрява състоянието на косъма. Това става чрез овлажняване на косата, което я прави мека и гладка за по-лесно разресване и оформяне като същевременно не я утежнява и сплесква, за да не се загуби естественият и обем.
Балсамът на Wash&Go лесно се разнася по цялата повърхност на косата. Той разплита косата и се изплаква лесно, като подобрява състоянието на косъма и оставя след себе си усещане за чистота и свежест. Уникалната формула прави косата гладка, като същевременно осигурява дълготраен обем.

Изпробвайте го още днес!
Ще се влюбите в свежия енергизиращ аромат, а косата ви ще прелива от енергия с обем, който сами можете да забележите в продължение на цели два дни.

За Procter & Gamble
P&G служи на приблизително 4,8 милиарда души в цял сват, чрез своите марки. Компанията притежава едно от най-стабилните портфолиа с доверени, водещи качествени марки, сред които Ace®, Always®, Ambi Pur®, Ariel®,Duracell®, Fairy®, Fusion®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Mach3®, Oral-B®, Blend-a-med®, Pampers®, Pantene®, Tide® и Wella®. Общността на P&G включва дейности в приблизително 70 страни в света. Моля посетете http://www.pg.com/ за последни новини и подробна информация за P&G и марките на компанията.