Apeiron Communication

APEIRON CommunicationДейност: Стратегическо консултиране в сферата на ПР и комуникациите. Изследвания и проучвания. Професионални квалификационни програми, обучения, семинари, конференции и професионални мрежи.

Допълнителни услуги: Apeiron Academy е Акредитиран център за България на the Chartered Institute of Public Relations (CIPR), UK.

Адрес:

Apeiron Communication
ул. Искър 54, ет. 2 София 1000
E-mail:apeiron@apeironcommunication.com
Tелефон:+359 2 8117 855

Apeiron означава – безгранично
Apeiron означава – неопределено

За нас Apeiron е символ на разнообразието от възможности, които съществуват в света около нас. Всяка от вратите на нашето лого илюстрира пътя към още, и още… възможности, които с помощта на комуникациите можем да разпознаем, да изберем, да моделираме и ги превърнем в наши възможности.

КОНТАКТИ:

http://apeironcommunication.com/
http://apeironacademy.com/
http://www.apeironcommunication.com/blogs/

 

Leave a Reply