Прес-съобщения за социалните медии

В NovaVizia.com получаваме на регулярна основа прес-съобщения от различни източници, но почти никога не ги публикуваме. Причината за това е, че прес-съобщенията нерядко не са по темата на блога ни, а така също са съставени по начин, който не се вписва в концепцията на блоговете по принцип.

Много работа, малко компании за техника

Статията е част от специалното приложение "Конферентен туризъм" на вестник "Дневник", излязло на 1 април 2008 г.