Дай да пуснем един PR

Изследване на "Фабрика за PR" търси имиджа на професията в България.