Гуруто на събитийния мениджмънт за втори път води Майсторски клас в България

Стоян Стоянов, старши мениджър "Организция на събития" в AMI Communications е научил от обучението на д-р Голдблат през лятото на 2007 г., че: "Събитийното управление е бизнес като всеки друг: освен емоционалната тръпка в решението си да организираме събитие трябва да мислим преди всичко за неговата финансова възвращаемост и икономическа стабилност".

Как компаниите празнуват годишнини

Големите фирми планират поредица от събития.