За нас

PRnew.Info събира публикуваната информация, свързана с public relations (PR), медии и събития, от всички български  печатни, електронни, интернет и други медии на едно място.

PRnew.Info екипът внимателно анализира и отсява стойностните статии и ги публикува, за да сте информирани, където и да сте, както и да ги имате винаги на разположение.