Стоглав змей ще бъде атракция на пролетен бал в Берковица

Балът е под мотото “Децата на Берковица – цветята под Ком”.