45% ръст на плащанията с карти Visa в България

София, 25 януари 2011 г. Броят на транзакциите, направени на мястото на покупката с карти Visa през 2010 г., сe е увеличил с 45% спрямо 2009 г., според данните, обявени днес от Visa Европа. Българите все повече предпочитат картовите разплащания пред тези в брой. През 2010 г. 2,3% от индивидуалния потребителски разход у нас е направен с карта Visa и възлиза на 535 милиона евро.

Leave a Reply