7-ми международен конгрес и изложба за енергийна ефективност /ЕЕ/ и възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ за Югоизточна Европа, 13-15.04.2011 г.

Зелените технологии имат ключово значение за постигане на устойчивото развитие за региона на Югоизточна Европа в екологичен и икономически аспект. 7-мото издание на конгреса и изложбата за ЕЕ & ВЕИ ще се проведе в периода 13-15 април 2011, в София с подкрепата на Министерството на околната среда и водите, Столична община и Агенцията по енергийна ефективност.

Leave a Reply