Ай Би Ес България разшири технологичната си експертиза и в областта на IBM Information Management Software

Ай Би Ес България (www.ibs.bg) получи необходимите сертификати за предлагането на Information Management софтуерно портфолио, включващо продуктoвите фамилии IBM DB2 и Informix, съгласно изискванията на новия модел за контролирана дистрибуция на софтуерни продукти на IBM. Това затвърждава технологичната експертиза на компанията в областта на решенията за управление на бази данни и информационни масиви.

Leave a Reply