Актив Груп беше сертифицирана по ISO 9001

Сертификатът за управление на качеството ISO 9001:2008 гарантира, че всички процеси в агенцията са установени и контролирани, както и че детайлите при изработването и предоставянето на даден продукт или услуга от компанията са проверявани многократно преди предаването им на клиента. Това осигурява по-добро качество за компаниите, които ползват услугите на Актив Груп и им спестява ценно време при организирането на комуникационни кампании.

Leave a Reply