AMI Communications представя резултатите от първото национално проучване на нагласите на българските журналисти към работата им с PR специалисти

В рамките на срещата ще бъдат представени целите, методологията и основните изводи от провелото се през септември 2009 година проучване на тема ”Какво мислят българските журналисти за работата на PR специалистите?”.

Leave a Reply