Apeiron Academy организира конкурс за PR проекти за целите на неправителствена организация, работеща с деца-таланти

Конкурс за проекти в сферата на PR и комуникации организира през септември 2010г. Apeiron Academy, акредитиран център на британския институт за PR - the Chartered Institute of PR. Предизвикателството в конкурса е насочено към PR специалисти, които ще бъдат участници във випуск 2010-2011 на квалификационната програма “Diploma in PR” на CIPR. Големият победител ще получи пълна стипендия за обучение в британската квалификационна програма.

Leave a Reply