Атлас Копко Лифтън откри разширените сгради на завода си в Русе

На 17 май 2012 г. се откри разширението на производствените помещения на завода на Атлас Копко Лифтън в град Русе. Официални гости на събитието бяха зам.кметът на града по Устройство на територията г-н Димитър Наков, Президентът на дивизията г-н Хенк Брауер, както и членове на дивизионното ръководство на компанията.

Leave a Reply