Атос България оптимизира снабдяването на клиентите на Търговска Лига-НАЦ АД

Компанията внедри технологична платформа, която подобрява и автоматизира процеса на доставки до аптеки, клиенти на Търговска Лига

Leave a Reply