Атос България с нови услуги за тест на SAP приложения

Новите услуги намаляват с 40 % тестовото време и гарантират реализирането на проектите успешно, в срок и в рамките на заложения бюджет.

Leave a Reply