Atos обяви приходи от 2,5 милиарда евро за първото шестмесечие на 2011 г.

Компанията изпреварва заложения план за интеграцията на Siemens IT Solutions and Services и е оперативно готова да постигне синергия след сливането на двете компании.

Leave a Reply