БАИТ е партньор на DigitalEurope по проекта "E-Skills Week 2012"

Европейската седмица на е-уменията 2012 ще бъде насочена към значението им за по-добра професионална реализация

Leave a Reply