БАНКА ПИРЕОС си сътрудничи с агенцията за връзки с обществеността CIVITAS Global България

Банка Пиреос България, една от десетте най-големи банки в страната, стартира сътрудничеството си със CIVITAS Global. Обхватът на сътрудничеството включва почти всички ПР услуги като връзки с медиите и публичност, вътрешни комуникации, кризисен мениджмънт, връзки с инвеститори и финансови общности, корпоративна социална отговорност, връзки с местните общности и други. Сътрудничеството започна през ноември 2009 година и ще продължи и през 2010 година.

Leave a Reply