Банковите сектори в ЦИЕ: добро представяне в предизвикателни времена

“Въпреки турбуленциите в Еврозоната, които влияят и на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) , банковите пазари в региона показаха по-голяма устойчивост, отколкото се предполагаше по-рано. Най-вече Полша и Русия демонстрираха солидно развитие и бяха светъл лъч на банковия пазар”, коментират анализаторите на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) и Райфайзен Центробанк в последния годишен анализ на Банковия сектор за Централна и Източна Европа, изготвен от Райфайзен Рисърч, със заглавие “Работа в условията на предизвикателна среда”.

Leave a Reply