БАСКОМ сформира работна група по иновации и инвестиции

Тя ще развива отношенията на асоциацията с акселераторите за стартиращи фирми, инвестиционните фондове и стартъп организациите в България

Leave a Reply