Базата данни на най-голямата инвестиционна мрежа в Централна и Източна Европа надхвърли 100 потребителя

На 18-ми март 2010 година CEE CHIPS Investment network обяви достигането на над 100 потребители в своята онлайн система.

Leave a Reply