BIO & ECO Expo: Международно специализирано изложение за здравословни храни, напитки, продукти и технологии 17-20.11.2010 г.

Изложението ще представи широк спектър от природни и биологични продукти, устойчиви технологии, услуги, сертифициращи организации, специализирана литература, информация, практически съвети и мн. др. Целта на събитието е да подчертае жизненоважната роля на развитието на биологичното производство и да съдейства на компаниите да намерят своята пазарна ниша в този сектор чрез осъществяване на контакти с международни и български партньори.

Leave a Reply